PORTAL e-llúria ONLINE

PORTAL e-llúria ON-LINE

 

Pla d'Obertura de Centre. Setembre 2020

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA ESCOLÀPIES LLÚRIA SETEMBRE 2020.

 

Carta a les famílies: Protocol COVID curs-2020-21

Carta a les famílies-Protocol-COVID-curs-2020-21-T

Declaració Responsable curs 20-21

Declaració Responsable curs 20-21

Accés directe al document pdf

20ª Mostra d'Art Jove Escolàpies Llúria

Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.

Batxillerat d’Arts Escèniques, Teatre i Dansa.

Batxillerat Dual

MATRÍCULA OBERTA AL BATXILLERAT DUAL FINS EL 30 DE JUNY.
Poden cursar el Batxillerat Dual els alumnes des de 2on d’ESO fins a 1er. de batxillerat.

DOP Orientacions en un temps especial

El Departament d’Orientació Psicopedagògica d’Escolàpies Llúria ha preparat uns vídeos de relaxació i materials per aquest temps diferent.

Llar d'Infants (0-3anys) Escolàpies Llúria

“El més important és la persona”

Educació Primària Escolàpies Llúria

“El més important és la persona”

Educació Secundària (ESO) Escolàpies Llúria

“El més important és la persona”

Batxillerat Escolàpies Llúria

“El més important és la persona”

Totes les modalitats: Arts Plàstiques, Disseny i Imatge. Arts Escèniques, Teatre i Dansa. Científic i Tecnològic.  Humanístic i Social.

Oferta educativa de l’Escola Escolàpies Llúria

Educació    infantil

Primer Cicle
Treballem  l’estimulació,  desenvolupament i evolució en els primers anys de vida per treure, des del primer moment, el millor partit de totes les seves capacitats.

Educació infantil

Segon  Cicle
Treballem  l’estimulació,  desenvolupament i evolució en els primers anys de vida per treure, des del primer moment, el millor partit de totes les seves capacitats.

Educació   primÀria

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Educació secundària

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball.

BaTXillerat

Aquesta etapa proporciona als alumnes la formació i maduresa intel·lectual i humana per accedir als Estudis Superiors Universitaris o a Cicles Formatius de Grau Superior.

Calendari

Horaris

Bústia de suggeriments

Notícies

Escolàpies Llúria gaudirem del Xamfrà escolar

A Escolàpies Llúria des d'aquest mes de setembre estem gaudint de l'ampliació del xamfrà escolar com espai per utilitzar pels nostres alumnes i famílies. Estem molt contents/es amb aquest espai que precisament  ajudarà a oxigenar els accessos i sortides a l'escola....

Col·Legis

EDUCADORS

AlumnEs

Països

EscolÀpiEs Al Món

Anys educant

Gairebé 200 anys al servei de l’Educació. Paula Montal, pionera en l’educació i promoció de la dona, va somiar amb una escola popular al servei de la família per a transformar el món. Estem a Europa, Asia, Àfrica i Amèrica.