Portes obertes – Puertas abiertas

 2021-22

Portes obertes:

30 gener

6 i 20 de febrer

13 de març

de 10-13h

 

Atenció de Grups :    10h    12h  

Es faran 4 grups de 10 persones per etapes educatives en diferents espais.

Es faran explicacions de 20′ i temps per preguntes.

Es farà un recorregut per l’escola.

Es mantindran les mesures sanitàries que ens pauta el Departament d’Educació

Puertas abiertas:

 

30 de enero

6 y 20 de febrero

13 de marzo de 2021

 de 10-13h

 

Atención de Grupos :    10h   y  12h  

Se harán 4 grupos de 10 personas por etapas educativas en diferentes espacios.

Se harán explicaciones de 20′ y tiempo para preguntas.

Se hará un recorrido por el colegio.

 

Se mantendrán las medidas sanitarias que nos pauta el Departamento de Educación.

Escola Escolàpies Llúria

C/ Aragó, 302
08009 Barcelona

Telèfon 934 88 21 66
info@escolapieslluria.org