“English Project” in Escolàpies-Llúria 

  ENGLISH PROJECT: Aquest és un dels projectes, dels que ja fa anys que anem treballant i que cada vegada pren més importància i força dins les fites principals de la nostra escola. L’objectiu principal es fonamenta en oferir un aprenentatge integrat de continguts de llengua estrangera ja que l’anglès, és la nostra llengua estrangera principal que continua amb el francès. ELS OBJECTIUS PRINCIPALS D’AQUEST PROJECTE SÓN:
 1. Gestionar l’anglès curricular per a la millora continuada.
 2. Continuar els programes d’immersió en llengua anglesa a l’estranger i al nostre país, des d’Educació Primària fins al Batxillerat.
 3. Seguir millorant l’activitat d’anglès extraescolar amb col·laboració amb el Cambrigde English Preparation Centre.
 4. Seguir ofertant el “Summer Days”, el nostre Casal d’Estiu amb immersió absoluta en la llengua anglesa  per a nens de P3 fins a 6è de Primària.
 5. Presentar més alumnes a les proves de Cambridge. Starters, Movers, Flyers, Ket i Pet.
 6. Continuar i augmentar els programes d’intercanvi de la CEE, Erasmus + Ka1 durant l’escolaritat formal. Intercanvi amb França, Itàlia, Noruega, Finlàndia i Suècia.
 7. Proposar nous projectes europeus de col·laboració i intercanvi en llengua anglesa.
 8. Continuar amb el programa PAC d’auxiliars de conversa (professors nadius).
 9. Continuar els programes d’immersió de llengua estrangera a l’estranger i al nostre país, des de l’Educació Primària fins al Batxillerat.
  ENGLISH PROJECT
 • Home to Home
 • Preparació i presentació Cambridge Exam 
 • Summer Days
 • Programa Europeu Erasmus+KA1
 • Programa PAC d’auxiliars de Conversa
 • Escola d’Anglès Extraescolar 
 

Escolàpies-Llúria

Projecte d’anglès 

CONTACTE

C/ ARAGÓ, 302 (BARCELONA) 

info@escolapieslluria.org

 TLF: 93.488.21.66

0

Formem en Oratòria i Debat
Batxillerat Dual. Notícia
NOVETATS: info material Casal d’Estiu SUMMER CAMP 2019 documents x inscripció AQUÍ

admin