DESCARREGA’T EL CATÀLEG

Catàleg informatiu extraescolars curs 17-18 Les activitats extraescolars tenen per objectiu donar un sentit  d’aprenentatge pedagògic i lúdic en diferents àmbits: social, artístic, esportiu, etc.,  per a tot el nostre alumnat. El temps alliberat de les tasques acadèmiques són una magnífica oportunitat  per ampliar les pràctiques ofertes segons l’ interès  i disposició de cada persona. Escolàpies Llúria ofereix un ampli ventall d’activitats pels vostres fills i filles.

INFORMACIÓ GENERAL

  Data inici d’activitats: 2 d’octubre de 2017 Data acabament d’activitats: 31 de maig de 2018    

INSCRIPCIONS

 • 12 de setembre: lliurament de la circular informativa amb horaris i quotes sobre les activitats extraescolars més el full d’inscripció.
 • 18 i 19 de setembre: dates d’inscripcions.
S’ha de lliurar la inscripció degudament omplerta i signada de forma presencial. Horari: 8h-9:30h i 16:30h-18:30h    

FORMA DE PAGAMENT

 • 2, 3 o 4 (en el cas d’instrument del Conservatori del Liceu) rebuts anuals.
 • Dates dels rebuts:
  • 1r pagament: a partir del 10 d’octubre
  • 2n pagament: a partir del 10 de gener
  • 3r pagament: a partir del 10 d’abril
  • En el cas d’instrument: 10/10, 10/1, 12/3 i 10/5
   

HORARIS

  EDUCACIÓ INFANTIL:
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
MIGDIA P4 i P5 13h-14h Sensibilització musical (P4) English (P4) English (P5) Mini Esports Dansa iniciació (P5)
Dansa iniciació (P4)
14h-15h Sensibilització musical (P5)        
TARDA P3 17h-18h Dansa iniciació English   Mini Esports  
(P3,P4) P5 Natació   Natació Natació  
  CICLE INICIAL:
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
MIGDIA   Piano Piano Piano Piano Piano/Violí
1r/2n Prim. 13h – 14h Anglès 1r Dansa 1r Dansa 2n Dansa clàssica Anglès 2n
Atletisme Teatre
 
TARDA 1r/2n Prim. 17h Natació   Natació Natació  
Robòtica i Programació Futbol Escola   Bàsquet Escola  
  CICLE MITJÀ:
    Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
MIGDIA   Piano
  Guitarra   Guitarra Violí
3r/4t Prim. 13h     Llenguatge musical 4t Anglès 3r Teatre
14h Atletisme   Llenguatge musical 3r Dansa clàssica II Dansa Clàssica I
Dansa Anglès 4t
 
TARDA 3r/4t Prim. 17h Natació Robòtica i Programació 4t Natació Natació  
Futbol Escola Bàsquet Escola
Robòtica i Programació 3r
      CICLE SUPERIOR:
    Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
MIGDIA   Piano
  Guitarra   Guitarra Violí
5è/6è Prim. 13h Dansa 5è   Llenguatge musical    
14h Anglès 6è Anglès 5è Anglès 6è Dansa clàssica Anglès 5è
  Dansa 6è   Atletisme Teatre
 
TARDA 5è/6è Prim. 17h Natació   Natació Natació  
Futbol Federat Bàsquet Federat Futbol Federat Bàsquet Federat
  Robòtica i Programació    
    ESO I BATXILLERAT:
    Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
MIGDIA   Piano
  Guitarra   Guitarra Violí
14h – 15h Dansa ESO Anglès ESO Anglès ESO Teatre ESO  
 
TARDA 17h Futbol Federat Bàsquet Federat Futbol Federat Bàsquet Federat  
Robòtica i Programació
    Instrument: Les classes podran ser de 30 minuts (un alumne) o bé de 60 minuts (dos alumnes) segons el criteri del professor.      

LES NOSTRES ACTIVITATS

Anglès

Atletisme

Bàsquet (Escola i Federat)

Dansa iniciació

Dansa

Dansa clàssica

Futbol (Escola i Federat)

Mini Esports

Natació

Robòtica i Programació

Teatre

Activitats Conservatori del Liceu:

Sensibilització Musical

Piano

Violí

Guitarra

Llenguatge Musical

   

NOM ACTIVITAT: Anglès

CATEGORIA: Idiomes DESCRIPCIÓ: L’anglès extraescolar reforça i millora el nivell adquirit a l’escola. En aquesta hora els alumnes es divertiran aprenent com una llengua viva més que una assignatura. A més, els alumnes es prepararan per aconseguir la titulació que atorga la Universitat de Cambridge. Des del primer moment, els professors fomentaran un ambient exclusiu en anglès. La idea principal és crear un entorn positiu en el qual els alumnes estiguin sempre en contacte amb l’anglès. Es treballaran les següents habilitats bàsiques:
 • Listening
 • Writing
 • Speaking
 • Reading
 • Vocabulary
Incidint majoritàriament en speaking, listening i vocabulary.   OBJECTIUS:
 • Fomentar els valors de convivència per mitjà del contacte amb l’anglès.
 • Entrar en contacte amb l’anglès de forma lúdica (cançons, jocs, vídeos, pel·lícules…) amb la finalitat de potenciar l’interès per les llengües estrangeres i normalitzar el seu ús.
 • Estimular la capacitat creativa i imaginativa a través de les “Arts&Crafts”.
 • Potenciar la participació en equip i saber diferenciar-la del treball individual.
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.   HORARI: P4: Dimarts, de 13h a 14h. P5: Dimecres, de 13h a 14h. 1r Primària: Dilluns, de 13h a 14h. 2n Primària: Divendres, de 13h a 14h. 3r Primària: Dijous, de 13h a 14h. 4t Primària: Dijous, de 14h a 15h. 5è Primària: Dimarts i divendres de 14 a 15h. 6è Primària: Dilluns i dimecres de 14h a 15h.       METODOLOGIA:   Blocs:
 • Games: A través de jocs de taula (scrabble, penjat, cartes, etc), jocs interactius i participatius. Treballarem l’speaking i el vocabulary.
 • Music: A través de cançons treballarem el listening, speaking reading and vocabulary.
 • Movies: A través de pel·lícules, vídeos d’animació i dibuixos proposarem activitats per treballar. Practicarem el listening, speaking writing and vocabulary.
 • Books, stories, arts&crafts: Treballarem amb contes i farem activitats sobre aquests. Els alumnes tindran llibres a l’aula per poder llegir. Infantil treballarà arts and crafts per ampliar vocabulary.
 • Oxford, Island and other textbooks: Treballarem la gramàtica amb material elaborat.
 • Cambridge exams: una part del curs es dedicarà a la preparació per a superar l’examen de Cambridge, per tant, seria convenient que tots els alumnes que cursin extraescolars d’anglès siguin matriculats per realitzar l’examen de Cambridge.
   

NOM ACTIVITAT: Atletisme

CATEGORIA: Esports DESCRIPCIÓ: L’atletisme agrupa una gran varietat de disciplines molt diferents entre sí,  dirigit a qualsevol  persona independentment del seu nivell. Es un esport individual que requereix un esforç físic i  psicològic (capacitat de concentració i superació) . Es considerat esport de base perquè s’hi treballen totes les habilitats bàsiques ( córrer, saltar, llançar ) que després ens poden servir per la pràctica de qualsevol altre esport individual o col·lectiu.   OBJECTIUS:
 • Millorar i/o ampliar la capacitat de moviments, desplaçaments, reacció
 • Desenvolupar habilitats motrius bàsiques i especifiques de l’atletisme ( tipus de carrera, tipus de llançaments, habilitat basica dels salts…)
 • Millora del condicionament físic per tal d’adaptar-se a les activitats.
 • Familiarització amb el material i espais on es desenvolupa cada especialitat.
 • Augment de la confiança en si mateix
 • Coneixer les seves possibilitas i valoracio de la seva progressio i millora
 • Cooperació amb els companys
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: 1r a 6è Primària   HORARI: No cal   METODOLOGIA:
 • Permetre que els nens i nenes col·laborin en el treball individual i col·lectiu
 • Proposar activitats animades i motivadores per als nens
 • Proposar reptes, per tal de millorar i superar dificultats
 • Valorar la seva evolució i canvi a cada activitat
 • Treball de la condició fisica mitjançant jocs o activitats dirigts a cada prova.
 • Conéixer i familiaritzar-se amb noves situacions 
 • Ensenyar la manera més efectiva de realitzar els moviments.
         

NOM ACTIVITAT: Bàsquet Escola

CATEGORIA: Esports DESCRIPCIÓ: Organització dirigida a nens i nenes de Primària que té com a objectiu l’ensenyament del joc del basquetbol com a pràctica activa, introduïda per jocs reglamentats amb similituds al joc real, i motivada amb incentius de tipus educatius i formatius.   OBJECTIUS:
 • Aprofundir en què és un esport col·lectiu.
 • Utilitzar i aplicar la manipulació de la pilota( llançaments, passada i recepcions)
 • Aprofundir en els desplaçaments amb la pilota .
 • Utilitzar estratègies i seleccionar la resposta en situacions de joc
 • Conèixer i aprofundir els fonaments bàsics del bàsquet
 • Fer que els nois i noies gaudeixin del bàsquet i es familiaritzin amb el joc
 • Treballar de manera general els continguts de bot, passada, tir i habilitats coordinatives amb el propi cos (creixement corporal).
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: 1r, 2n, 3r i 4t de Primària     HORARI: 1r i 2n Primària: Dijous, de 17h a 18h. 3r i 4t Primària: Dimecres, de 17h a 18h.   METODOLOGIA: Aprendre els fonaments  del joc i el  reglament d’una manera lúdica, on tots participaran per igual. Es valorarà la diversió i l’esforç per damunt de tot.     NOM ACTIVITAT: Bàsquet Federat   CATEGORIA: Esports   DESCRIPCIÓ:   Creiem i apostem fermament en el treball de base, un treball a llarg termini que ens permeti una millora tècnica i esportiva dels nostres jugadors/es, i per tant, també dels nostres equips.   OBJECTIUS:   Els objectius bàsics del nostre club es basen en:
 • La formació de les persones: la pràctica del bàsquet com un complement a la seva formació personal. Saber treballar en equip, responsabilitat, treball, disciplina…
 • La millora en la pràctica del bàsquet: hem d’anar millorant el joc dels nostres equips. Per aquest motiu posarem tots els mitjans al nostre abast per aconseguir-ho.
    CURSOS A QUI VA DIRIGIT: 5è i 6è de Primària, ESO i BATXILLERAT     HORARI: dues tardes a la setmana + partit.     METODOLOGIA:  
 • Competir amb esforç i compromís per la consecució dels objectius esportius , mitjançant una adequada conducta esportiva i mantenint, en qualsevol cas, el degut respecte amb els companys, adversaris, àrbitres, membres de la taula, etc. per part del nostre/s entrenador/a, jugadors/as, familiars i simpatitzants.
 • Es considera que la competició és un mitjà per a la formació dels jugadors/as, però estant sempre alerta dels possibles riscos i límits de la competició segons l’edat i les habilitats dels jugadors/as, incloent-los en el nivell de competició que els sigui més favorable, aspirant que aquest sigui sempre el de més alt nivell possible.
       

NOM ACTIVITAT: Dansa iniciació

CATEGORIA: Arts escèniques   DESCRIPCIÓ: Les classes d’iniciació a la dansa estan dirigides a nens d’ entre 3 i 6 anys. Tenen com a objectiu iniciar els més petits en el món de la dansa de forma lúdica, millorant la seva elasticitat, el seu sentit del ritme, la seva psicomotricitat, les seves habilitats socials i capacitat de treballar en conjunt així com conèixer els diferents estils musicals. Ballar és una bona forma de realitzar activitat física. A més de ser apte per a qualsevol persona, independent del seu estat físic o edat, ofereix grans beneficis en l’àmbit corporal, emocional i estètic.   OBJECTIUS:
 • Identificar les parts del cos i conèixer les possibilitats de moviment de les seves articulacions.
 • Identificar les diferents direccions: front, costats, enrere; mides: petit, gran; qualitats: fluid, tallat; velocitats: ràpid, lent.
 • Explorar i utilitzar l’espai per a l’execució i creació de moviments.
 • Identificar temps i ritmes per moure.
 • Exercitar la seva coordinació, desenvolupar força i elasticitat a través d’exercicis específics.
 • Donar oportunitats per expressar estats d’ànim com ara enuig, alegria, por o tristesa.
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: P3, P4 i P5      HORARI: P3: Dilluns, de 17h a 18h. P4: Dimecres, de 13h a 14h. P5: Divendres, de 13h a 14h.     METODOLOGIA:  
 • Ubicació i respecte de l’espai: l’aula de dansa ha de ser un lloc específic amb unes normes concretes i justificades que els alumnes han de conèixer per tal de diferenciar que no és un pati, una aula, etc.
 • Recerca del nostre espai i del que ens envolta: els alumnes han de trobar el seu propi espai a l’aula per tal de poder dur a terme els seus moviments amb llibertat sense entorpir els altres companys.
 • Concentració: un cop ubicats a l’espai és l’hora d’oblidar-se de tot, és l’hora d’explorar les possibilitats que el cos i l’ànima ens ofereix per dansar.
 • Escalfament: és una sèrie variada de moviments que té com a objectiu activar i estirar el cos, així com identificar parts del cos i explorar possibilitats de moviment.
 • Activitats específiques: aquí s’introdueixen activitats en què es treballa amb major especificitat alguna àrea del cos, per exemple: esquena, peus, cames, tors: o algun aspecte relatiu al cos en general: força, elasticitat, ritme, coordinació. Dins d’aquesta fase també s’inclouen activitats dirigides a l’exploració, creació, reproducció de moviments proposats pel facilitador o els nens; i activitats lúdiques per a treballar l’anterior.
 • Coreografia: els alumnes aprenen i participen en la creació de seqüències coreogràfiques aplicant els coneixements que van adquirint durant el curs.
     

NOM ACTIVITAT: Dansa

CATEGORIA: Arts escèniques DESCRIPCIÓ: El ball té molts beneficis per als nens i els adolescents. En aprendre a ballar, es desenvolupen capacitats que són molt valuoses per al seu desenvolupament físic, mental i emocional, i milloren en molts aspectes. El ball no només permet que creixin sans físicament, sinó que a més té molts altres avantatges relacionats amb tenir més facilitat per socialitzar, augmentar la creativitat i enfortir l’autoestima. En aquesta modalitat es pretén acostar els alumnes al ball partint de la llibertat emprant diferents músiques i estils. L’objectiu és que aprenguin a traduir en moviments els diferents aspectes de la música, treballant el seu sentit del ritme, psicomotricitat i fomentant l’ interès en els diferents aspectes de la dansa. Està especialment indicat per a aquells nens que hagin mostrat interès pel ball modern o contemporani. En aquest grup es treballa amb músiques actuals, fent especial èmfasi en les que ells triïn. Es treballen estils de danses urbanes i dansa contemporània.   OBJECTIUS:
 • Formar en els alumnes criteris necessaris per a l’apreciació de representacions del gènere de la Transmetre la qualitat de la representació als alumnes.
 • Estimular el desenvolupament de la creativitat i la imaginació, a partir dels fonaments artístic-tècnics de la dansa. Despertar en els alumnes l’ interès per una de les belles arts.
 • Observar el desenvolupament físic-proporcional del cos en correspondència amb els requeriments de la disciplina a partir de la correcta aplicació de la metodologia i la tècnica. Depenent de com es treballi, el cos evoluciona d’una forma o una altra.
 • Desenvolupar en els alumnes hàbits d’educació i disciplina.
 • Contribuir al desenvolupament de les qualitats. Cada alumne té una personalitat única, que s’ha de desenvolupar.
Objectius específics
 • Exercitar la correcta posició del tors, braços, cames i cap, així com el pes del cos.
 • Desenvolupar el sentit de l’equilibri a partir de l’eix. Els nens desenvolupen músculs i a l’hora de fer l’equilibri, tiren de músculs que tenen desenvolupats però no de l’eix.
 • Crear hàbits de reflexos condicionats i sensacions necessàries per controlar la ment i el cos. Tenir consciència ja que després es farà per reflex condicionat (inèrcia).
 • Aconseguir que l’alumne aprengui a sentir el ritme de la música, i el puguin coordinar amb els moviments del seu cos. Aquesta part del desenvolupament és molt important, ja que és quan es fusionen tots els objectius anteriors.
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: Primària i ESO   HORARI: 1r Primària: Dimarts 13h-14h 2n Primària: Dimecres 13h-14h 3r i 4t Primària: Dimecres 14h-15h 5è Primària: Dilluns 13h-14h 6è Primària: Dimarts 14h-15h ESO: Dilluns 14h-15h   METODOLOGIA:
 • Relaxació, respiració i concentració: es comença amb exercicis senzills de relaxació, respiració i concentració. Aquests exercicis ajuden a alliberar les tensions que obstrueixen la capacitat expressiva. Són essencials per connectar amb la veritat profunda del cos i portar tota l’ atenció al moment present.
 • Exercicis d’escalfament i estirament: són una part primordial en totes les classes de dansa. Preparen el cos sencer perquè es pugui moure i ballar amb més flexibilitat, claredat i eficiència. Els exercicis d’escalfament són importantíssims per a evitar les lesions i els accidents. Els exercicis d’estiraments donen més flexibilitat i fluïdesa, i s’expandeixen les possibilitats de moviment. Es fan servir diferents disciplines i tècniques en els seus exercicis d’escalfament i estirament. S’incorporen exercicis de Ioga, Pilates i diferents tècniques de dansa.
La funció principal d’aquesta part en les classes de dansa moderna és preparar l’estudiant per ballar, tant a nivell aeròbic com a nivell muscular. I expandir la consciència de l’estudiant sobre el seu cos com a instrument d’expressió.
 • Frases coreogràfiques: en aquesta part de la classe s’executen les frases coreogràfiques que són combinacions de moviments que es traslladen a l’espai i que exploren diferents nivells en l’espai, des dels més propers a terra fins als més elevats. Poden incloure salts, caigudes a terra i rebots. Poden incloure gestos amb les mans, contraccions pèlviques i abdominals, espirals, voltes o moviments de braços. La funció de les frases coreogràfiques en les classes és desenvolupar la capacitat interpretativa i estètica.
 • Coreografies o improvisació: són les parts més avançades en una classe de dansa. És el moment de posar en pràctica totes les destreses que l’alumne ha anat desenvolupant durant la resta de la classe.
Coreografies: aprenentatge d’una coreografia de manera gradual amb la culminació de la presentació de la coreografia en públic. Improvisació: l’alumne es converteix en creador de la pròpia dansa. Dóna l’oportunitat d’explorar les possibilitats de cadascú de moviment sense haver de seguir regles estrictes. Les improvisacions són exercicis que es realitzen per poder expressar idees, emocions, metàfores i percepcions.
 • Exercicis per al final de la classe: es realitzen exercicis senzills d’estirament i/o relaxació. Aquesta part està dissenyada per acabar la classe en un estat de tranquil·litat. Es torna a una posició relaxada sobre el sòl o dempeus.
  Quant al desenvolupament motriu dels alumnes s’haurà d’arribar al nivell de maduració adequat aplicant tots els objectius planejats amb anterioritat Pretenem aconseguir en els alumnes un nivell d’execució i interpretació, coordinació i sincronia suficient per a la satisfactòria participació en els diferents festivals i presentacions públiques que es dugin a terme a final de curs.      

NOM ACTIVITAT: Dansa Clàssica – Ballet

CATEGORIA: Arts escèniques DESCRIPCIÓ: Activitat que millora la condició física combinant la música amb moviments rítmics destinats al desenvolupament de les capacitats coordinatives i rítmiques. El ballet clàssic és el més formal dins dels estils de ballet i s’adhereix a la tècnica tradicional de ballet. Hi ha variacions segons el lloc d’origen com el ballet rus, el ballet francès o el ballet italià. Entre les seves característiques distintives estan l’ús de les puntes, els seus gràcils, fluids i precisos moviments, i les seves qualitats etèries. El ballet clàssic o dansa clàssica és una activitat que es basa en el control del cos. A través de moviments coordinats, el qual s’ha d’ensenyar des de petits.   OBJECTIUS:
 • Aconseguir el complet domini de la tècnica clàssica des del més simple fins a les formes més complexes en el treball de la punta i la mitja punta.
 • Dominar l’espai escènic i els angles de la sala quan realitzen les variacions.
 • Desenvolupar la Capacitat interpretativa i la creativitat en els estudiants.
 • Aconseguir que l’alumne desenvolupi un ampli nivell artístic i tècnic que li permeti executar moviments cada vegada més coordinats depenent de la música que s’utilitzi, aconseguint així coordinar la seva execució.
 • Que el coneixement del ballet desperti en l’estudiant el seu interès cap a valors estètics i culturals que l’ajudin a desenvolupar i practicar el bon gust i refinament necessaris per ser artista.
 • Desenvolupar l’amor a la professió, al treball i sobretot tenir la disciplina necessària que demanin la continuïtat de les classes.
Objectius específics
 • Exercitar els moviments i variacions perquè l’alumne estigui ben preparat per resoldre les dificultats tècniques.
 • Dominar i controlar l’equilibri per tenir després un millor centre en els girs.
 • Utilització del treball amb cames en adagis a la barra i el centre.
 • Ampliar el treball dels salts des dels més petits, les bateries i els grans salts mantenint la correcta posició del cos i les cames.
 • Enfortir el treball dels peus i les cames.
 • Enfortir els turmells executant relevés de forma contínua, primer a la barra i després en el centre de la sala.
 • Treballar cada vegada més la rapidesa de les cames en els salts primer simples i després amb bateries.
 • Ampliar la capacitat artística executant moviments més coordinats depenent de la música que s’utilitzi.
 • Treballar el control en pujar i baixar de la mitja punta i les puntes.
 • Treballar girs primer a la barra i més tard al centre.
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: Primària   HORARI: 1r, 2n Primària: Dijous 13h-14h 3r,4t Primària: Dijous i Divendres 14h-15h 5è,6è Primària: Dijous 14h-15h   METODOLOGIA:
 • Barra
La barra és la primera part de la classe, té com a objectiu fonamental establir les bases tècniques i preparar muscularment l’alumne per enfrontar les dificultats que es desenvoluparan en les altres seccions de la classe.
 • Centre
És la segona secció de la classe, té com a objectiu entrenar a l’alumne la sensació d’espacialitat i les seves capacitats físiques i expressives, donant-li les eines adequades perquè es projecti tècnica i artísticament sense el suport de la barra. Tots els moviments, passos i poses que s’estudien a la barra tenen el seu propi procés en el centre. L’estructura d’aquesta secció varia en dependència del nivell i any d’estudi, se segueix el mateix principi de la barra: intercalar exercicis que desenvolupen control muscular amb exercicis d’accentuació.
 • Allegro
Correspon a l’última secció de la classe, ja que en ella s’aplica tot l’ exercitat a la barra i centre amb major grau de dificultat, proporciona sensació de lleugeresa i ball. A l’ allegro aplicar la tècnica és fonamental per a desenvolupar de sensació d’elevació, rebot i gir en I’air. El propòsit principal d’aquesta secció serà aconseguir el domini de perfeccionament tècnic que porta al virtuosisme característic de la dansa clàssica.    

NOM ACTIVITAT: Futbol sala (Futbol escola i federat)

CATEGORIA: Esports DESCRIPCIÓ:  És fonamental que els nens practiquin algun esport, no només perquè necessiten fer activitat física sinó també perquè l’esport és font de socialització i d’aprenentatge. És una activitat sana i divertida on l’alumne desenvolupa un comportament cooperatiu tant dins com fora del camp de joc, fomentant el respecte pels altres companys a més d’adquirir un major domini tècnic i tàctic del joc   OBJECTIUS: L’objectiu principal d’aquesta extraescolar és fomentar valors de l’esport, com el treball en equip, el respecte als companys i adversaris, la confiança, etc.
 • L’estima per l’esport. • La il·lusió per arribar el més alt possible. • L’ajuda al company. • La moral de victòria. • L’esperit de sacrifici. • La puntualitat. • El respecte a l’àrbitre i al contrari.
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: Des de 1r de primària fins a + 25 Lliga Jove(ex alumnes)   HORARI: De dilluns a divendres a partir de les 17 de la tarda. Dissabtes matí.   METODOLOGIA: Els nostres alumnes aniran assolint els coneixements gràcies a jocs i situacions simulades de joc real. És un aprenentatge continuat que suma diferents coneixements i adquisició de tècnica i tàctica per arribar al joc total.      

NOM ACTIVITAT: Mini Esports

CATEGORIA: Esports   DESCRIPCIÓ: Aquesta extraescolar es basa en el fet que els nens i nenes s’iniciïn en el món de l’esport d’una manera lúdica i entretinguda per tal que s’ho passin bé i desconnectin de la rutina habitual. Normalment es realitzen jocs esportius on es necessita realitzar activitat física per participar-hi i per superar-lo, també es realitzen petites introduccions a esports com poden ser contacte amb el material així com circuits o relleus amb el material de cada esport. En general es tracta d’una educació motriu en els nens i nenes en situacions divertides i competitives que afavoreixen el seu desenvolupament.   OBJECTIUS:
 • Dominar les capacitats motrius bàsiques
 • Millorar l’execució tècnica de cada modalitat.
 • Conèixer i aprendre les regles de cada modalitat esportiva.
 • Desenvolupar el llenguatge verbal i corporal a través del joc
 • Fomentar les relacions socio-afectives així com la integració social.
 • Formar en valors en relació al joc.
 • Crear hàbits saludables en l’ocupació del temps lliure.
 • Millorar la condició física.
 • Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques i específiques de cada modalitat esportiva.
 • Conèixer i iniciar-se en les diferents modalitats esportives; individuals i d’equip.
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: P3, P4, P5   HORARI: P3: Dijous 17h a 18h P4 i P5: Dijous 13h a 14h. METODOLOGIA: En aquesta activitat s’utilitza una metodologia basada en la comunicació entre els alumnes i el professor. L’educador exposa l’exercici o el joc i els nens i les nenes experimenten i donen la seva opinió sobre l’activitat proposada. També s’utilitza una metodologia individualitzada on l’educador intentarà prestar atenció individualitzada per tal de millorar el que més els hi costa a cadascú.  

NOM ACTIVITAT:  Natació

  CATEGORIA: Esports   DESCRIPCIÓ: La idea principal és ser plenament autònom dins el medi aquàtic i realitzar el nombre més gran d’habilitats motrius dins de l’aigua. Aquestes activitats aquàtiques engloben diferents programes adaptats als nivells dels alumnes, iniciació, desenvolupament, perfeccionament i manteniment.   OBJECTIUS: Natació infantil de 4 a 5 anys, familiarització i adaptació al medi aquàtic a través del joc i el descobriment guiat fins a arribar a assolir un cert grau d’autonomia dins l’aigua. Natació per a nens i nenes de primària, assolir l’autonomia bàsica dins de l’aigua en nivells inicials, iniciar-se en la tècnica d’estils en nivells intermedis i desenvolupar i perfeccionar la seva tècnica en nivells avançats. Tot això treballant diferents continguts: Adaptació-Familiarització, Respiració, Flotació, Desplaçaments, Salts, Girs i Immersions. CURSOS A QUI VA DIRIGIT: P3, P4,  P5 i Primària.   HORARI: Dilluns, dimecres o dijous de 17:30 a 18:20.   METODOLOGIA: Totes les classes són dirigides i els alumnes segueixen les indicacions i recomanacions dels professors. Hi ha una programació setmanal adaptada per als diferents grups de Principiants, Intermedis i Avançats. Els sistemes d’ensenyança utilitzats serien, el descobriment guiat, la resolució de tasques i la instrucció directa i modificacions d’aquest. Les activitats estan adaptades al nivell dels alumnes i en funció de les edats, tenen una durada de 45-50 minuts i segueixen el calendari escolar. Les places són limitades.    

NOM ACTIVITAT: Robòtica i Programació

CATEGORIA: Tecnologia   DESCRIPCIÓ: Robòtica: L’activitat de Robòtica pretén acostar als alumnes el concepte de la robòtica i la programació de manera que s’involucrin en el tema mitjançant la creació d’”automatismes” a partir d’un robot. La intenció és despertar la seva curiositat per la creació i innovació, atenent les seves necessitats, ja que ells mateixos segons unes bases aniran fent evolucionar els seus projectes depenent de les seves capacitats, així poder atendre la diversitat d’alumnat de l’aula.   Programació: El que pretenem amb l’activitat de Programació és aprendre a descompondre un programa general en altres més petits i abordables o localitzar errors i repeticions que són algunes de les capacitats que impulsa la programació. La creativitat és propulsada pel repte de crear un programa que funcioni i fins i tot que es diferenciï d’altres ja existents. El desenvolupament d’un pensament abstracte i informàtic és un dels resultats que generen programar un joc així com l’estimulació de les capacitats verbals i del treball en equip com altres avantatges derivats.   OBJECTIUS: Robòtica:
 • Conèixer què és un robot i quina és la seva arquitectura.
 • Diferenciar entre robot i màquines automàtiques o manipuladors.
 • Conèixer els principals elements de control d’un robot: sensors, actuadors i unitat de control, i identificar alguns d’ells.
 • Conèixer els conceptes més importants que participen en el disseny, la construcció i la programació de robots.
 • Saber realitzar petits esquemes teòrics i la seva posterior implementació mitjançant el
 • Llenguatge de programació del robot.
 • Els alumnes podran dissenyar, construir, programar i posar a prova als robots. El robot que utilitzarem serà el Lego Minstorms EV3.
  Programació: conèixer els conceptes bàsics lligats a la programació. Saber analitzar problemes concrets, plantejar solucions i desenvolupar programes que permetin resoldre’ls en un ordinador. Aprendre a utilitzar i familiaritzar amb un entorn tecnològic per al desenvolupament de programes. Exercitar com a programador d’ordinadors de forma individual i en equip aplicant unes determinades metodologies.   CURSOS A QUI VA DIRIGIT: Primària i ESO   HORARI: 1r, 2n i 3r Primària: Dilluns, de 17h a 18h. 4t, 5è i 6è Primària:Dimarts, de 17h a 18h. ESO: Dilluns, de 17h a 18h.   METODOLOGIA: Robòtica: Es pretén realitzar mitjançant l’ús de la metodologia com l’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) i el sistema de diagrames de flux, que aprenguin a treballar de forma autònoma i puguin intercanviar informació entre ells de forma senzilla. La metodologia que es pretén emprar és la realització de projectes de forma grupal per fomentar l’esperit de treball en grup. Programació en Scrach: permet crear animacions senzilles. A través d’una sèrie d’indicacions bàsiques l’alumne pot configurar el seu propi escenari, arribant a crear un videojoc. Programació amb Python: és un excel·lent llenguatge de programació de codi lliure i el seu límit serà el de la pròpia imaginació dels alumnes, faran coses sorprenents amb poques línies de codi, permetrà desenvolupar les més curioses creacions amb un coneixement bàsic. Programació i electrònica amb Arduino: amb el Kit d’ Arduino treballarem, en un primer moment, amb un projecte ja existent, connectant el harware, provant els programes i modificant-los, per després passar a un segon moment i desenvolupar la seva pròpia joguina educativa o petit robot.       

NOM ACTIVITAT: Teatre

  CATEGORIA: Arts escèniques   DESCRIPCIÓ: A través del teatre els alumnes creen i inventen, juguen a ser altres, a representar el que observen, el que viuen, el que imaginen, el que somien … involucren el seu cos i la seva ment i l’utilitzen com a mitjà de representació de la realitat i manera natural d’aprenentatge. El teatre és una eina cultural i artística que contribueix al desenvolupament d’un gran ventall de capacitats. Aquesta activitat permet desenvolupar una activitat divertida a través de la qual els alumnes podran descobrir i desenvolupar diferents capacitats i possibilitats expressives: el cos, la veu, les emocions, la imaginació i la creativitat.   OBJECTIUS:
 • Ampliar el marc d’experiències. Conèixer i relacionar-se amb altres
Els alumnes s’enriqueixen relacionant-se amb altres companys i experimenten altres formes d’expressió com és el teatre.
 • Incentivar el treball en equip i la cooperació.
 • Desenvolupar la imaginació i la creativitat.
La qual cosa es du a terme mitjançant tècniques de creació d’històries i improvisacions.
 • Dotar l’alumne de les diferents tècniques i recursos expressius per millorar les seves capacitats d’ expressió-comunicació.
S’ utilitzen tècniques d’expressió corporal i oral gradualment, es pren consciència de les potencialitats del cos (el qual expressa i comunica als altres) i de com es pot utilitzar, convertint-lo en un recurs que faciliti i enriqueixi el treball a l’hora d’ establir contacte amb l’ entorn. Així mateix, s’ entrena la veu per tal de poder expressar més enllà del pur llenguatge. En aquest sentit, la vocalització, l’entonació, etc., són eines que es van desenvolupant i perfeccionant per a una millor comunicació.   CURSOS A QUI VA DIRIGIT: Primària i ESO   HORARI: 1r i 2n Primària: Dijous, de 13h a 14h. 3r i 4t Primària: Divendres, de 13h a 14h. 5è i 6è Primària: Divendres, de 14h a 15h. ESO: Dijous, de 14h a 15h.   METODOLOGIA: Per dur a terme l’activitat de teatre es dividiran les sessions en quatre grans blocs:
 • El Joc
El teatre pretén proveir a l’alumne d’una sèrie de coneixements, aptituds i habilitats que millorin les seves relacions amb el medi que l’envolta, la qual cosa es durà a terme mitjançant el joc o la forma lúdica el qual serveix per consolidar les estructures intel·lectuals a mesura que es van adquirint. El joc en l’activitat teatral no s’ha d’entendre com frívol o poc seriós, sinó reflexiu i portador de valors democràtics, de respecte i de cooperació.
 • L’Expressió Corporal
Desenvolupar l’expressió corporal per conèixer el cos i les seves possibilitats com a instrument per al desenvolupament personal i com a eina de connexió amb el medi en què es mou el subjecte. L’expressió corporal ens ajuda a interpretar els missatges corporals enviats pels altres afavorint la comunicació interpersonal. L’expressió sorgeix de la dialèctica equilibrada entre la creativitat i la tècnica. La tècnica resideix en un ventall de recursos aportats pel taller de teatre per a disposar de diferents possibilitats d’actuació davant d’una determinada situació. Les activitats expressives són fonamentals per al desenvolupament de la capacitat creadora i per als processos de socialització. I aquesta és la raó que el binomi expressió-comunicació sigui un dels principis en què es fonamenta l’educació actual.
 • L’Expressió Oral
Desenvolupar l’expressió oral per millorar la interrelació amb el medi i ajudar a una millor i més positiva resolució de conflictes.
 • Mostra Final
La mostra final de l’activitat de teatre es durà a terme mitjançant l’observació directa i contínua de cada alumne i la seva evolució atenent a les necessitats dels participants i posant l’accent en les seves mancances i aspectes menys desenvolupats, i intervenint sobre ells per a la seva adequada evolució.     

NOM ACTIVITAT: Classes de Sensibilització Musical

  CATEGORIA: Música   DESCRIPCIÓ: Les classes de sensibilització musical  complementen la programació de l’àrea de música que l’escola ofereix en horari escolar, i estan adreçades als alumnes d’Infantil que manifesten interès per la música. Si els hi agrada cantar i escoltar música, ballar seguint el ritme… en aquestes classes s’ho passaran molt bé i potenciaran les seves habilitats. Són l’etapa prèvia a l’estudi d’un instrument, que es podrà iniciar a partir dels 6 anys. Hi ha dos grups, un per als alumnes de P4 i un per alumnes de P5. Els alumnes reben una classe setmanal d’ 1h a càrrec de professors o professores del Conservatori del Liceu.   OBJECTIUS: L’objectiu del programa de sensibilització musical del Conservatori del Liceu és el d’establir un primer contacte amb la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d’expressió a partir de la participació activa en jocs musicals que estimulen la creativitat i sensibilitat dels nens i nenes. Aquestes classes –així com les de dansa- són ideals per aquesta etapa doncs estimulen de forma lúdica i creativa el treball cooperatiu amb els companys, l’atenció i la sensibilitat, el bon gust estètic, i el plaer de compartir el resultat dels aprenentatges en concerts per a la família i per altres companys.   CURSOS A QUI VA DIRIGIT: P4 i P5   HORARI: Educació Infantil 4, els dilluns de 13h a 14h Educació Infantil 5, els dilluns de 14h a 15h   METODOLOGIA: La metodologia de les classes de sensibilització musical es basa en el cant (amb un repertori de cançons que permeten el desenvolupament progressiu de l’oïda musical, gaudint d’escoltar, reconèixer i repetir la música amb textos senzills) i en el treball del ritme (amb jocs basats en el moviment i en la pràctica de la percussió corporal i de petits instruments de percussió Orff com triangles, panderetes, cròtals, caixes xineses o xilòfons). Progressivament s’introdueixen terminologies i grafismes musicals.  NOM ACTIVITAT: Classes de Piano   CATEGORIA: Música DESCRIPCIÓ: Les classes de piano – o d’un altre instrument- són el complement ideal per aquells nens que estan cursant 1r o 2n de Primària, o bé altres cursos de Primària amb reforç extraescolar de llenguatge musical. Aquestes classes complementen la programació de l’àrea de música que l’escola ofereix en horari escolar. Les classes es realitzen en grups de 2 persones de nivell similar, o bé en classes individuals, de tal manera que la ràtio de temps alumne/professor és de 30 minuts, i cada alumne rep classe setmanalment. Els professors i professores són del Conservatori del Liceu.   OBJECTIUS:
 • Gaudir de la música i aprendre des de la pràctica tocant l’instrument que heu elegit.
 • Potenciar la creativitat dels alumnes.
 • Desenvolupar gradualment les habilitats necessàries per tocar el piano (lectura, oïda, sentit rítmic, tècnica, musicalitat…).
 • Afavorir, a través de la música, la millora d’habilitats com la concentració, el gust estètic, la memòria, la constància…
 • Gaudir del plaer d’oferir regularment concerts per a la família i per altres companys.
 • Motivar als alumnes cap a la pràctica regular a casa.
 • Seguir les avaluacions del Conservatori del Liceu que certifiquen la superació dels diferents nivells del pla d’estudis per a la consecució dels Diplomes del Conservatori del Liceu.
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: 1r i 2n de Primària. De 3r a 6è de Primària, ESO i Batxillerat amb complement de llenguatge musical.   HORARI: Migdies de dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres.   METODOLOGIA: La metodologia de les classes està basada en l’aprenentatge d’una bona tècnica de l’instrument a partir de l’estudi d’un repertori format per exercicis tècnics i per petites peces de diversos estils (música clàssica, popular o moderna). També s’estimula la creativitat fent que els nens i nenes inventin les seves pròpies obres. Es fan dos concerts al Conservatori del Liceu, un al Nadal i un a final de curs, i altres audicions internes a l’escola.    

NOM ACTIVITAT: Classes de Violí

  CATEGORIA: Música   DESCRIPCIÓ: Les classes de violí – o d’un altre instrument- són el complement ideal per aquells nens que estan cursant 1r o 2n de Primària, o bé altres cursos de Primària amb reforç extraescolar de llenguatge musical. Aquestes classes complementen la programació de l’àrea de música que l’escola ofereix en horari escolar. Les classes es realitzen en grups de 2 persones de nivell similar, o bé en classes individuals, de tal manera que la ràtio de temps alumne/professor és de 30 minuts, i cada alumne rep classe setmanalment. Els professors i professores són del Conservatori del Liceu.   OBJECTIUS:
 • Gaudir de la música i aprendre des de la pràctica tocant l’instrument que heu elegit.
 • Potenciar la creativitat dels alumnes. Desenvolupar gradualment les habilitats necessàries per tocar el violí (lectura, oïda, sentit rítmic, tècnica, musicalitat…).
 • Afavorir, a través de la música, la millora d’habilitats com la concentració, el gust estètic, la memòria, la constància…
 • Gaudir del plaer d’oferir regularment concerts per a les seves famílies i per altres companys.
 • Motivar als alumnes cap a la pràctica regular a casa.
 • Seguir les avaluacions del Conservatori del Liceu que certifiquen la superació dels diferents nivells del pla d’estudis per a la consecució dels Diplomes del Conservatori del Liceu.
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: 1r i 2n de Primària. De 3r a 6è de Primària amb complement de llenguatge musical.   HORARI: Divendres al migdia   METODOLOGIA: La metodologia de les classes està basada en l’aprenentatge d’una bona tècnica de l’instrument a partir de l’estudi d’un repertori format per exercicis tècnics i per petites peces de diversos estils (música clàssica, popular o moderna). També s’estimula la creativitat fent que els nens i nenes inventin les seves pròpies obres. Es fan dos concerts al Conservatori del Liceu, un al Nadal i un a final de curs, i altres audicions internes a l’escola.  

NOM ACTIVITAT: Classes de Guitarra

CATEGORIA: Música DESCRIPCIÓ: Les classes de guitarra – o d’un altre instrument- són el complement ideal per aquells nens que estan cursant 3r, 4t, 5è o 6è de Primària amb reforç extraescolar de llenguatge musical. Aquestes classes complementen la programació de l’àrea de música que l’escola ofereix en horari escolar. Les classes es realitzen en grups de 2 persones de nivell similar, o bé en classes individuals, de tal manera que la ràtio de temps alumne/professor és de 30 minuts, i cada alumne rep classe setmanalment. Els professors i professores són del Conservatori del Liceu.   OBJECTIUS:
 • Gaudir de la música i aprendre des de la pràctica tocant l’instrument que heu elegit.
 • Potenciar la creativitat dels alumnes. Desenvolupar gradualment les habilitats necessàries per tocar la guitarra (lectura, oïda, sentit rítmic, tècnica, musicalitat…).
 • Afavorir, a través de la música, la millora d’habilitats com la concentració, el gust estètic, la memòria, la constància…
 • Gaudir del plaer d’oferir regularment concerts per a les seves famílies i per altres companys.
 • Motivar als alumnes cap a la pràctica regular a casa. Seguir les avaluacions del Conservatori del Liceu que certifiquen la superació dels diferents nivells del pla d’estudis per a la consecució dels Diplomes del Conservatori del Liceu.
  CURSOS A QUI VA DIRIGIT: 3r, 4t, 5è o 6è de Primària, ESO i Batxillerat amb complement de llenguatge musical.   HORARI: Dimarts o dijous al migdia   METODOLOGIA: La metodologia de les classes està basada en l’aprenentatge d’una bona tècnica de l’instrument a partir de l’estudi d’un repertori format per exercicis tècnics i per petites peces de diversos estils (música clàssica, popular o moderna). També s’estimula la creativitat fent que els nens i nenes inventin les seves pròpies obres. Es fan dos concerts al Conservatori del Liceu, un al Nadal i un a final de curs, i altres audicions internes a l’escola.  

NOM ACTIVITAT: Classes de Llenguatge Musical

CATEGORIA: Música DESCRIPCIÓ: Les classes de llenguatge musical complementen la programació de l’àrea de música que l’escola ofereix en horari escolar, i estan adreçades als alumnes que estudien algun instrument. Es realitzen en grup. Actualment hi ha dos nivells, un per als alumnes de 3r de Primària i un altre per als alumnes d’altres cursos de Primària més alts, que el curs passat ja es van avaluar d’aquesta assignatura del programa d’estudis del Conservatori del Liceu. Els alumnes reben una classe setmanal a càrrec de professors o professores del Conservatori del Liceu.   OBJECTIUS: Potenciar les habilitats de lectura de textos musicals, entonació, oïda, sentit rítmic, anàlisi musical i creació, a partir de la pràctica col·lectiva del llenguatge musical. D’aquesta manera es potencia que l’estudi de l’instrument sigui més profitós doncs la lectura de les partitures i la comprensió de la música es reforça exponencialment.  Afavorir, a través de la música, la millora d’habilitats com la concentració, el gust estètic, la memòria, la constància, el treball en equip…  Seguir les avaluacions del Conservatori del Liceu que certifiquen la superació dels diferents nivells del pla d’estudis per a  la consecució dels Diplomes del Conservatori del Liceu.   CURSOS A QUI VA DIRIGIT: A partir de 3r de Primària.   HORARI: 3r de Primària (nivell bàsic 3) els dimecres de 14h a 15h. De 4t a 6è de Primària (nivell bàsic 4) els dimecres de 13h a 14h.   METODOLOGIA: La metodologia de les classes està basada en el reconeixement progressiu de tots els signes de l’escriptura musical, que han de permetre als alumnes comprendre la música escrita al mateix temps que utilitzar tots aquests grafismes per llegar música i per crear la seva pròpia música. Es treballen  l’entonació i el ritme a partir de les lectures de fragments de música clàssica, moderna i popular, i amb exercicis que potencien la comprensió de la música tonal i la creativitat.       ADVERTIMENTS IMPORTANTS
 • En el cas d’activitats amb horaris incompatibles, l’escola buscarà, si és possible, una altra alternativa.
 • Si no s’arriba al nombre mínim d’alumnes per realitzar una activitat, es proposarà un canvi de grup, horari, dia, o bé, s’hi haurà d’anul·lar.
 • L’activitat de piscina queda subjecta als dies i hores que ens determina l’entitat esportiva, per tant, ens hem d’ajustar a aquests criteris. Així doncs, els interessats en inscriure’s han d’entregar el full de sol·licitud de plaça com més aviat millor.
 • Recordem que enviarem per correu electrònic les circulars i comunicacions referents a les extraescolars. És important que anoteu amb lletra llegible la vostra adreça al full d’inscripció.
 
0

PORTES OBERTES 20-21 15 febrer, 14 març, 25 abril. De 10 a 13h
Lema curs 2019-20
LLAR D’INFANTS

admin