FEAC FAMÍLIA I ESCOLA ACCIÓ COMPARTIDA Escolàpies-Llúria

QUÈ ÉS EL PROGRAMA FEAC?

La finalitat d’aquest programa és crear un espai de diàleg on reflexionar conjuntament pares i mestres sobre els temes educatius que són de mútua incumbència. Els temes vénen donats pel Butlletí FAMÍLIA/ESCOLA que es distribueix als participants a través del correu electrònic.
 

QUÈ S’HI FA EN UNA TROBADA FEAC?

Una Trobada FEAC és una reunió de pares i mares que tenen fills en una determinada etapa del col·legi que es troben amb algun/s mestre dels seus fills i, mitjançant el diàleg, s’ajuden mútuament a reflexionar, a veure altres maneres de fer i pensar que els poden enriquir i ajudar a millora els seus sentiments, les seves actituds i maneres de fer. En una Trobada FEAC s’acostuma a fer:
   
  • Llegir el text del Butlletí FEAC, que introdueix amb una anècdota, el tema de la trobada.
  • Parlar amb els altres membres del grup en conversa oberta o mitjançant alguna dinàmica de grup.
  • Pensar sobre el que els altres aporten, els textos que es llegeixen o les pròpies actituds
  • Escoltar opinions, experiències, sentiments, idees d’altres pares-mares i de docents que també eduquen.
  • Fer alguna activitat que ajudi a expressar o plasmar bones idees, experiències, etc. del grup sobre el tema.
  • Riure. Generalment en els grups s’acaba rient força.
 
L’assistència a les trobades és voluntària i independent de cada trobada.
 

QUAN ES REUNEIXEN ELS GRUPS FEAC?

El programa té previstes quatre Trobades cada curs, que tenen com a temes els proposats en cada un dels Butlletins. Les trobades tenen lloc al Col·legi en horari de tarda a partir de les 17.15 h en diferents franges horàries. Les que es realitzen en l’horari de les 17’15h disposen del servei de guarderia.
   

 

GRUPS EN FUNCIONAMENT

 
1 grup a Educació Infantil.
1 grup a Educació Primària.
1 grup a Educació Secundària.
1 grup CRÉIXER EN LA FE; no va referit a cap etapa concreta.

Es tracta de facilitar a les famílies i als docents creients alguns elements per ajudar a la reflexió sobre l’educació des del punt de vista dels valors cristians.

CONTINGUTS TREBALLATS

(Podeu veure les presentacions en diapositives)
 

Conductes Responsables:

POWER POINT de Conductes responsables

 Els Vincles:

vincle FEAC

Pautes evolutives:

pautes evolutives 0-6 

Les bones maneres

Les bones maneres

Educar la Tranquil·litat

AUTOCONTROL

Adolescents

Tinc un fill adolescent

 

CONTACTE

C/ ARAGÓ, 302 (BARCELONA) 

info@escolapieslluria.org

 TLF: 93.488.21.66