FEAC FAMÍLIA I ESCOLA ACCIÓ COMPARTIDA

Escolàpies-Llúria

.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA FEAC?

La finalitat d’aquest programa és crear un espai de diàleg on reflexionar conjuntament pares i mestres sobre els temes educatius que són d’interès comú. Els temes es trien amb les aportacions de les famílies a cada etapa de desenvolupament dels alumnes.

.

QUÈ S’HI FA EN UNA TROBADA FEAC?

Una Trobada FEAC és una reunió de pares i mares que tenen fills en una determinada etapa de la escolaritat. Es troben amb les dinamitzadores, membres del Departament d’Orientació, i, mitjançant el diàleg, s’ajuden mútuament a reflexionar, a veure altres maneres de fer i pensar, que els poden enriquir i ajudar a millorar els seus sentiments, les seves actituds i maneres d’actuar i d’educar. 

El funcionament d’una Trobada FEAC s’acostuma a ser el següent:

   

 • Les dinamitzadores fan una presentación del tema a treballar.
 • Els membres del grup de pares comenten  opinions, experiències, sentiments… respecte al tema que s’està tractant.
 • Família i escola comparteixen inquietuds, estratègies, etc. que poden enriquir els altres membres del grup.

L’assistència a les trobades és voluntària. Cada familia pot triar la reunió que l’interessa, segons l’etapa educativa del seu fill.

.

 

QUAN ES REUNEIXEN ELS GRUPS FEAC?

El programa té previstes diverses trobades al llarg del curs. Es preveuen trobades per:

 • Llar d’infants
 • Cicle Infantil
 • Educació Primària

Les trobades tenen lloc al Col·legi en horari de tarda a partir de les 17.15 h en diferents. S’ofereix servei de Permanències fins a les 18 h.

 .

ALGUNS TEMES TRACTATS :

 • L’autocontrol: educar en la tranquil·litat
 • Conviure amb un adolescent
 • Pautes evolutives (etapa d’Educació Primària)
 • El paper del pare en la criança
 • Com fer front a les rebequeries
 • Problemes de comportament a la primària
 • L’adolescència: hàbits saludables
 • Les bones maneres
 • Pautes evolutives (0 a 6 anys)
 • Prevenció de drogodependències
 • Normes i límits
 • El vincle
 • Prevenció d’assetjament escolar
 • Educar en la responsabilitat
 • T’ècniques d’estudi
 • Tècniques de relaxació

 

DARRERS CONTINGUTS TREBALLATS

(Podeu veure les presentacions en diapositives)

Les bones maneres

Educar la Tranquil·litat

AUTOCONTROL

Adolescents

Tinc un fill adolescent

El pare

EL PARE EN L’ETAPA PERINATAL

.

.

CONTACTE

C/ ARAGÓ, 302 (BARCELONA) 

info@escolapieslluria.org

 TLF: 93.488.21.66