Serveis  Escolàpies-Llúria

img_2736

“El més important és la persona”

Seguint amb la idea de que el més important és la persona, podem dir que a Escolàpies-Llúria tots i totes col·laborem en l’educació dels alumnes, des de les aules a tots els altres contextos de l’escola. Des de l’entrada al matí amb l’acollida, fins a totes les persones que acompanyen als educands en els moments de menjador, en els temps de lleure, als patis… creiem que és un valor afegit que tots junts compartim i un motiu comú de fer créixer persones en equip.
pg-0 AGENDA 15-16 PORTADA

LLIBRET INFORMATIU

“Acollida del matí”

El servei d’acollida del matí, on els alumnes abans d’entrar a classe disposen d’un espai i una persona que està amb ells.

“Cuina pròpia”

 El servei de mitja pensió és una oportunitat de nova formació dels nens i nenes, com dels joves de l’escola. Es treballa amb qualitat amb cuina pròpia.

image

img_2729

“Activitats extraescolars”

Les activitats extraescolars són un punt fort de l’escola. És un servei a les famílies i una oportunitat de créixer en altres àmbits formatius.
PATIS

“Activitats d’estiu”

Logo (2)
L’escola compta amb activitats d’estiu, mitjançant un casal organitzat a nivell intern:
Summer Days
IMG_6060-3
Estades a Anglaterra al JULIOL.
Campaments i colònies en anglès.
La Molina. SUMMER CAMP.

“L’esplai”.

Vinculat a l’Esplai de l’escola també s’ofereix estades d’estiu.

 “Espais”

Disposem de grans espais de treball, aules per cada grup d’alumnes i aules de grups flexibles, també destaquem la mediateca de l’escola que agrupa una selecció de llibres de l’antiga biblioteca i compta amb equips d’ordinadors. Els laboratoris de l’escola estan molt ben equipats, així com les aules especialitzades de cada modalitat.
Espais nous de l’escola: Llar d’infants. Aules de P3. Estem molt contents de la nova llar d’infants i d’estrenar aules  i el mobiliari corresponent. 
llar11
llar10
llar7
Espais d’Educació Infantil: es disposa d’aules de cada grup, i l’aula de treball d’expressió plàstica, on l’escola ja de ben petits hi posa molta atenció, com  d’expressió corporal i musical. Els patis s’han renovat recentment.
IMG_0597 Espais especialitzats en el batxillerat:
A primer de batxillerat es fa educació física i es disposa del pati principal, i d’un gimnàs cobert.
En el marc del batxillerat d’arts plàstiques i disseny i imatge es disposen d’aules especialitzades de disseny, volum, dibuix artístic i aula d’ordinadors. En el batxillerat d’arts escèniques, es compta amb la sala d’actes i espais per dansa.
En el batxillerat tecnològic, a part de les aules comuns, les classes de dibuix tècnic es fan en una aula especialitzada i les de física compten amb el laboratori de física. En el batxillerat científic, a part de les aules de matèries comuns, el laboratori de biologia i el de química estan molt ben equipats amb mesures de seguretat.
En el batxillerat humanístic es disposa de l’aula biblioteca, els laboratoris d’idiomes a més a més de les aules de matèries comuns. Per algunes matèries del batxillerat humanístic i social s’utilitza l’aula multimèdia.

 “AMPA “

Veiem que l’AMPA d’Escolàpies-Llúria és significatiu per la vida de l’escola, amb la seva col·laboració i implicació constant.

“DOP”

El valor del Departament d’Orientació Psicopedagògica (link D.O.P) que analitza i acompanya processos significatius en els educands.

DEMANAR VISITA PERSONAL

C/ ARAGÓ, 302 (BARCELONA) Per contactar podeu escriure a: info@escolapieslluria.org Podeu trucar al T. 93.488.21.66 i demanar per la Sra. Isabel Solé