DEMANAR VISITA PERSONAL

C/ ARAGÓ, 302 (BARCELONA) Per contactar podeu escriure a: info@escolapieslluria.org Podeu trucar al T. 93.488.21.66 i demanar per la Sra. Isabel Solé

Batxillerat Escolàpies-Llúria

PLA D’ESTUDIS MULTIDISCIPLINAR I GLOBAL 
EDUQUEM PER A L’EXCEL·LÈNCIA 

L’oferta educativa del centre ofereix totes les modalitats en aquesta etapa d’estudis postobligatòria.

Podeu consultar totes les modalitats amb cada itinerari específic:

BATXILLERAT MODALITATS 

MATÈRIES COMUNES BATXILLERAT