DEMANAR VISITA PERSONAL

C/ ARAGÓ, 302 (BARCELONA) Per contactar podeu escriure a: info@escolapieslluria.org Podeu trucar al T. 93.488.21.66 i demanar per la Sra. Isabel Solé

Ed.Primària-Catàleg-informatiu_

Educació Primària Escolàpies-Llúria

ENGLISH     PROJECT

PRIMÀRIA MUSICAL

vinculada-LiceuBLAU PG-2-AGENDA 15-16 PRIMARIA MUSICAL

Acompanyem el creixement integral de l’alumne. Intel·ligències Múltiples.

Cadascú aprèn de forma diferent.

Acompanyem els nostres alumnes en el seu creixement integral. Identificant les seves fortaleses per aprofitar al màxim les possibilitats de cada nen.  Per això treballem amb una metodologia basada en la teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Fem innovació tecnològica en les aules.

Conscients del complex procés de transformació de la nostra societat que afecta al com ens organitzem, ens relacionem i aprenem en aquesta societat de la tecnologia i la informació, necessitem eines per a gestionar aquests canvis.

Innovació pedagògica, aprenentatge constructiu i treball cooperatiu.

La nostra metodologia està contextualitzada amb aquesta realitat i es basa en el desenvolupament neurològic, la innovació pedagògica i l’aprenentatge constructiu amb objectius no compartimentats en forma de PBL, projectes interdisciplinars, treball cooperatiu , estrategies de pensament i amb una avaluació que permet als nostres alumnes establir processos de millora continuada que facin més efectiva l’acció educativa.

A Educació Primària treballem amb 

 dinàmiques d’aprenentatge basat en problemes ABP.

Plantejament del problema

downarrow_abajo_5819

Identificació de coneixements previs, necessitats, recursos i accions que calen per resoldre el problema. Organització del procés. Planificació de les fases i seqüenciació de les accions.

downarrow_abajo_5819

Desenvolupament i regulació del procés per trobar respostes o explicacions 
(realització de les accions, localització i selecció de la informació).

downarrow_abajo_5819

Formulació d’una resposta. Justificació (ús de la informació, aplicació del coneixement).

CICLE INICIAL: 1r-2n

CICLE MITJÀ: 3r-4t

CICLE SUPERIOR: 5è-6è