PLA D’ESTUDIS
MULTIDISCIPLINAR I GLOBAL

L’educació secundària obligatòria, agrupa els joves entre 12 i 16 anys.

 

 

Canvis metodològics

Treball competencial, ús d’eines digitals i aprenentatge cooperatiu.

Les tres eines del canvi són el treball competencial, l’ús d’eines digitals i l’aprenentatge cooperatiu,

on les diferents dinàmiques d’aula situen com a principal objectiu, el raonament, la comprensió i l’aprenentatge basat en la pròpia experiència.

Ensenyar a pensar.

La nostra proposta és treballar des dels interessos dels alumnes, aprofitant les seves capacitats i ensenyar-los a pensar.

Pissarres digitals  ipad’s milloren el rendiment acadèmic.

Els diferents recursos digitals, projectors, pissarres digitals i ipad’s augmenten la motivació dels nostres alumnes,

fet que implica una millora del rendiment acadèmic sent conscients de la simbiosi que necessitem entre paper i recursos digitals.

Acostar l’alumne a contextos reals.

Volem acostar a l’alumne a contextos reals per aconseguir que el seu aprenentatge sigui significatiu.

Activitats cooperatives: treball en equip, responsabilitat i educació emocional.

Posem en marxa a l’aula diferents activitats cooperatives ja que és un excel·lent camí per a desenvolupar el treball en equip,

la responsabilitat individual i l’educació emocional, aspectes treballats de manera transversal i sistemàtica lligats al nostre projecte educatiu.

Treballem amb l’alumnat adolescent, les emocions perquè volem educar persones des d’un marc integral que els orienti cap a l’autonomia emocional.

Atenció a la diversitat. Grups de desdoblament i reforç.

Un altre pilar fonamental de la nostra metodologia és l’atenció a la diversitat, fem grups de desdoblament i reforç,

comptem amb un departament d’orientació psicològica i pedagògica.

La proposta de Gardner de les intel·ligències múltiples és l’enfocament que ens permet potenciar a cadascun dels nostres alumnes i atendre de manera efectiva a la diversistat d’estils cognitius.

Potenciem actituds emprenedores. Estímul per a la seva creativitat.

Potenciar actituds emprenedores és un dels nostres reptes, pensem que és un estímul per a la seva creativitat i per a la seva iniciativa i un aspecte essencial en l’orientació del seu futur professional.

Compromís amb un mateix i amb la societat.

La solidaritat, la capacitat d’acció i servei cap als altres forma part fonamental del nostre carisma com a institució. Formem els nostres alumnes perquè siguin autèntics agents de canvi i millora social. Això comporta una reflexió sobre els valors i l’adopció de compromisos amb un mateix i amb la societat.