Les nostres

Instal·lacions

A l’Escola Escolàpies Llúria comptem amb:

 • Cuina pròpia
 • Cuina a la Llar d’Infants
 • Espai per deixar els cotxets dels més petits
 • Patis d’esbarjo
 • Patis específics per d’Ed. Infantil
 • Menjadors
 • Aula de psicomotricitat
 • Gimnàs Ed. Primària
 • Gimnàs ESO-Batxillerat
 • 2 Aules per de cada curs 
 • 2/3  Aules a batxillerat per curs.
 • Aules de desdoblament.
 • Laboratoris de Física, química i biologia.
 • Aula de Tecnologia/Diibuix Tècnic
 • Mediateca. Aula de Cultura Audiovisual i Disseny.
 • Aules de Dibuix Artístic i  Expressió Plàstica.
 • Horts urbans
 • Aules d’acollida
 • Aules d’Idiomes
 • Aula multimèdia
 • Oratori
 • Església
 • Aules d’informàtica per etapes 
 • Despatx d’Orientació Psicopedagògica
 • Sales de Professors 
 • Espai de manteniment
 • Espais de recepció famílies
 • Espai AMPA
 • Aules d’extraescolars
 • Sala d’Actes/Teatre
 • Aula de dansa
 • Aula de robòtica
 • Aula de judo
 • Aules de música-Primària Musical
 • Aula de dibuix i pintura 
 • Aules d’idiomes 
 • Sala Paula Montal