Extraescolar de

Dansa

 

 

 

DANSA INICIACIÓ

Educació Infantil: P3, P4, P5.

Les classes d’iniciació a la dansa estan dirigides a nens entre 3 i 6 anys. Tenen com a objectiu iniciar els més petits en el món de la dansa de forma lúdica, millorant la seva elasticitat, el sentit de l’ritme, la pisomotricidad. Les seves habilitats socials i la capacitat de treballar en equip així com conèixer diferents estils musicals.

METODOLOGIA:

 • Ubicació i respecte de l’espai: L’aula de dansa és un espai específic amb unes normes concretes i justificades compartides amb els alumnes per diferenciar d’altres espais de l’escola.
 • Investigació de l’espai propi de cada alumne i de l’espai que ens envolta.
 • Concentració: moment d’exploració de les possibilitats que el cos i l’ànima ens ofereixen per dansar.
 • Escalfament: és una sèrie variada de moviments per a activar i estirar el cos.
 • Activitats específiques: aquí s’introdueixen activitats en què es treballa específicament alguna àrea de el cos.
 • Coreografia: Els alumnes aprenen i participen en la creació de seqüències coreogràfiques aplicant els coneixements que van adquirint durant el curs.

 

 

DANSA

Educació Primària i ESO

El ball té múltiples beneficis per a nens i adolescents. Quan aprenen a ballar desenvolupen paral·lelament capacitats molt valuoses per al seu desenvolupament físic, mental i emocional i els ajuda a millorar cada un d’aquests aspectes. El ball té molts avantatges relacionades amb les habilitats socials, la creativitat i el reforç de l’autoestima.

METODOLOGIA:

 • Relaxació, respiració i concentració.
 • Exercicis d’estiraments i escalfament.
 • Frases coreogràfiques: combinacions de moviments que es traslladen a l’espai. La funció de les frases coreogràfiques a les classes, és desenvolupar la capacitat interpretativa i estètica.
 • Coreografies o improvisacions: Són les parts més avançades de la dansa. És el moment de posar a la pràctica totes les destreses que l’alumne ha anat adquirint en la resta de les classes.

 

 

DANSA CLÀSSICA

Educació Primària i ESO

Activitat que millora la condició física combinant la música amb moviments rítmics destinats a el desenvolupament de les capacitats coordinatives i rítmiques. El Ballet clàssic és el més formal dins dels estils de ballet. Entre les seves característiques distintives està l’ús de puntes i els seus gràcils, fluids i precisos moviments, així com les seves qualitats etèries. Es basa en el control de el cos a través de moviments coordinats.

METODOLOGIA:

 • Barra

La barra és la primera part de la classes, el seu objectiu és establir les bases tècniques i preparar muscularment a l’alumne per afrontar les dificultats que es desenvoluparan en altres seccions de la classe.

 • Centre

És la segona secció de la classe, té com a objectiu entrenar l’alumne la sensació d’espacialitat i les seves capacitats físiques i expressives.

 • Allegro

Correspon a l’última secció de la classe, en ella s’aplica tot el exercitat a la barra i centre amb major grau de dificultat, proporciona sensació de lleugeresa i ball. Al allegro, aplicar la tècnica és fonamental per desenvolupar la sensació d’elevació, rebot i gir en I’air. El propòsit principal d’aquesta secció serà aconseguir el domini de perfeccionament tècnic que porta a el virtuosisme característic de la dansa clàssica.