Oferta educativa de l’Escola Escolàpies Llúria

Llar d’infants

Primer Cicle
Treballem  l’estimulació,  desenvolupament i evolució en els primers anys de vida per treure, des del primer moment, el millor partit de totes les seves capacitats.

Educació Infantil

Segon  Cicle
Seguim treballant l’estimulació,  desenvolupament i evolució en els  anys d’I3 (P3), I4 (P4) i I5 (P5). Potenciem les  seves capacitats de manera global i arribant a tots els nostres alumnes.

 

Educació Primària

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

 

Educació Secundària

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball.

 

Batxillerat

Aquesta etapa proporciona als alumnes la formació i maduresa intel·lectual i humana per accedir als Estudis Superiors Universitaris o a Cicles Formatius de Grau Superior.

 

Calendari

Horaris

Bústia de suggeriments

Notícies

Col·Legis

EDUCADORS

AlumnEs

Països

EscolÀpiEs Al Món

Anys educant

Gairebé 200 anys al servei de l’Educació. Paula Montal, pionera en l’educació i promoció de la dona, va somiar amb una escola popular al servei de la família per a transformar el món. Estem a Europa, Asia, Àfrica i Amèrica.

projecte coopera escolàpies llúria