Educació Primària Musical

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau, juntament amb la voluntat de superació, la cultura de l’esforç, la constància i l’autoconfiança, que són intrínsecs a l’estudi d’un instrument.

Primària

Musical

Amb l’objectiu d’estendre la formació musical i la seva pràctica entre els nostres alumnes, hem signat un conveni amb el conservatori del Liceu l’any 2014. D’aquesta manera els nostres alumnes segueixen el programa educatiu i les activitats artístiques de Conservatori Liceu juntament amb la resta del currículum que marca el Departament d’Ensenyament. Formem part d’una xarxa d’escoles vinculades al conservatori del Liceu.

El Conservatori Liceu està compromès amb l’excel·lència educativa i la formació musical en tots els nivells educatius, tant en l’àmbit de la música clàssica com el de el jazz i la música moderna.

Considerem primordial el paper que juga la música en el desenvolupament de les persones i en el progrés de les societats. Pensem que, aproximant la pràctica de la música a nens i joves, contribuïm a el progrés humà, ètic i social dels nostres alumnes.

Comptem amb professors de música de la mateixa conservatori del Liceu amb una gran experiència i recursos d’educació musical des de les primeres etapes, amb excel·lència i proximitat.

Principis educatius

Educar en valors

Com la voluntat de superació, la cultura de l’esforç, la constància i l’autoconfiança, que són intrínsecs a l’estudi d’un instrument i a la comprensió el llenguatge musical. A més, la pràctica musical fomenta el treball en equip i la cooperació, creant llaços culturals i emocionals entre les persones.

Promoure la pràctica musical en edat infantil

La neurociència ha demostrat que estudiar música proporciona plasticitat en el cervell, connecta els dos hemisferis cerebrals i estructura la manera de pensar i treballar, ajudant a la persona en l’aprenentatge de les matemàtiques, el llenguatge i les habilitats espacials.

Detectar i potenciar el talent

Promovent la pràctica musical amateur amb un programa pedagògic que possibilita continuar els estudis musicals en etapes posteriors. Els grans músics poden venir dels llocs més diversos, per això motivem els alumnes amb un model basat en l’adquisició progressiva de competències, la satisfacció de l’assoliment d’objectius i el desenvolupament de la iniciativa personal. Així mateix, volem inculcar l’amor per la música a tots per igual, com el bé comú que és.

Desenvolupar la creativitat

Com habilitat transversal que té una incidència directa en el rendiment dels alumnes en la resta de disciplines. La música amplia la imaginació i promou formes de pensament flexibles.

Practicar una pedagogia inclusiva, transversal i moderna.

Vivim en un moment de renovació profunda dels sistemes educatius on molts països capdavanters en l’èxit escolar, com els escandinaus, han entès la necessitat d’una pedagogia que tingui en compte les més punteres investigacions científiques en el camp de les habilitats cognitives i les necessitats socials.

Adaptar-se als canvis legislatius, pedagògics i metodològics

La innovació constant és l’únic camí per mantenir l’excel·lència educativa.

Contribuir a el desenvolupament cultural de l’entorn.

Programa

El programa de Nivell Bàsic té sis cursos, amb les assignatures de llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumental. A la finalització d’aquesta etapa, que es produeix cap als 12 anys, els alumnes estan preparats per accedir als ensenyaments Professionals o bé poden optar per continuar a l’escola de música amb els nostres programes de Nivell Avançat de clàssic o amb el programa de música moderna i jazz de l’AULA.

El Conservatori Liceu té un programa d’exàmens i avaluacions per garantir l’assoliment dels diferents nivells de el Pla d’Estudis.

Els alumnes són avaluats anualment i de forma continuada per professors de Conservatori Liceu en col·laboració amb professors d’Escolàpies Llúria. Els exàmens del Conservatori Liceu suposen una estimulació en el progrés musical per als alumnes de tots els nivells, essencialment per als nens. Les notes valoren el seu progrés individual dins de el Pla d’Estudis del Conservatori Liceu i faciliten l’accés a Centre Professional del Conservatori Liceu situat a la plaça Urquinaona de Barcelona.
Aquest seguiment acadèmic representa una motivació per als alumnes i una garantia per als pares i professors que la formació musical dels nens està ben encaminada.

Els estudis condueixen a l’obtenció de Diplomes del Conservatori Liceu, única entitat a tot Espanya que ofereix tots els nivells de la piràmide educativa musical: ensenyaments elementals per a nens, Grau Professional i Estudis Superiors, Postgrau i Màster.

Per fomentar que els nostres alumnes puguin expressar-se com músics des de l’inici de la seva formació musical, i perquè participin en produccions artístiques de gran format i notable qualitat, el Conservatori Liceu programa cada any activitats artístiques participatives per als alumnes, especialment pensades per als seus diferents nivells. Es tracta de concerts que sovint compten també amb la col·laboració dels alumnes de Centre Professional i Superior, com és el cas de les cantates.

Aquestes activitats participatives posen el valor el treball dels alumnes, són motivadores i representen un complement essencial a la seva formació musical. Permeten també als nens adquirir una experiència concertant excepcional en escenaris tan destacats com l’Auditori de Conservatori Liceu o al Palau de la Música Catalana.