Llar d’Infants

De 0 a 3 anys

Naixem amb l’objectiu de donar un servei educatiu de qualitat i de respondre a les necessitats educatives actuals dels infants de zero a tres anys. Vetllem per construir una realitat educativa que garanteixi el màxim d’oportunitats i experiències de qualitat.

 

PROGRAMA LLAR D’INFANTS / EL NOSTRE DIA A DIA

Temps per jugar, temps per viure, temps per créixer, temps per compartir

El joc és el mitjà que utilitza l’infant per construir els seus coneixements, Per fomentar les capacitats cognitives i no cognitives, tenint en compte la importància del joc, fonamental en aquestes edats:

La nostra acció educativa dona un gran valor a aquesta acció, juntament amb la riquesa de la vida quotidiana i als detalls que van sorgint dia a dia.

 

 

 • Visió Maria Montessori
 • Bits d’intel·ligència (Glenn Doman)
 • Projecte d’hort escolar
 • Programa mensual amb la biblioteca
 • Natació dins de l’horari escolar
 • Introducció a l’anglès
 • Activitats i projectes: família-escola-infant
 • Espai familiar i educatiu: cicle de xerrades
 • Psicomotricitat
 • Excursions i tallers educatius durant el curs
 • Importància en l’autonomia i hàbits.
 • Valor del potencial

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Una de les nocions importants en l’educació és com es desenvolupa la intel·ligència i com aprenem les persones.

 

 • Estimular les diferents àrees sensoriomotors de l’infant per enfortir la seva autonomia i control de el cos.
 • Capacitat de percebre i comprendre a les altres persones. Saber posar-se al lloc de l’altre i interactuar amb ells és un dels aspectes que treballem a la nostra llar.
 • La majoria dels nens i nenes poden desenvolupar cada intel·ligència fins a un nivell adequat de competència, mitjançant l’estimulació, l’enriquiment i la instrucció adequada.
 • Les intel·ligències en general treballen juntes de manera complexa, és a dir, interactuen entre si.

APRENENTATGE SIGNIFICATIU

Donem com a prioritat garantir que tota experiència i vivència de l’infant a la llar succeeixi en un ambient relaxat, de tranquil·litat, de benestar, de llibertat i de respecte. Entenem que totes i cada una de les experiències que viu l’infant a l’escola són font d’aprenentatge.

 

Partirem sempre dels coneixements previs dels nostres alumnes per establir aquelles connexions  cap a altres aprenentatges, d’aquesta manera tot el procés significatiu s’articula al voltant de la capacitat de l’alumne per a dotar de sentit, estimulant la capacitat d’expressar-se i de desenvolupar el pensament des d’edats primerenques.

 

Com a llar, tenim present les propostes i els materials adequats, el seleccionem i presentem als infants per donar una resposta real a les seves inquietuds. Per fer aquesta tria partim de l’observació i la documentació del dia a dia.

VISIÓ MONTESSORI

“Ajuda’m a fer-ho per mi mateix” Maria Montessori

L’infant trobarà presentacions que fomentaran la seva sensibilitat i descobriment interior i el convertiran en un petit investigador actiu de tot allò que l’envolta. Les presentacions o propostes que oferirem als infants afavoreixen el seu procés d’adquisició del llenguatge oral, les interaccions amb els altres i la pròpia iniciativa d’escollir el seu joc.

 

Donem importància que durant els primers anys de vida, el mètode Montessori valora el desenvolupament de les capacitats fonamentals de l’infant. Amb les seves sensacions, manipulació i raonaments faran que el seu treball de la ment aprengui a concentrar-se, interactuar amb els altres i desenvolupar les seves capacitats.

VIDA PRÀCTICA

El vostre infant hi trobarà activitats i propostes que reflecteixen treballs quotidians del temps present. Diferents capacitats com l’ordre, la coordinació, independència, concentració, i la cura d’ell mateix ho treballem a la nostra llar.

 

Els hi permetrà fer accions que constantment observen al seu voltant, amb eines reals i amb uns resultats també reals. Donem importància a preparar la taula, agafar la cadira per esmorzar, dinar o berenar, estendre la roba, escombrar, transportar la cadira per seure, doblegar el tovalló… En aquesta àrea es fomentarà molt l’autonomia de l’infant.  Es important, no impedir el desenvolupament de la seva autonomia, perquè amb l’autonomia aprenen a pensar per si mateixos/es.

 

 

 

Bressolets, Pirates,

 

Indis, Vaquers.

La nostra llar d’infants acull a la primera infància, infants entre 4 mesos i 3 anys.

 

El temps que deixem als infants és el centre de qualsevol pensament o projecció i quan disposem d’ell, l’experiència comporta sensacions i emocions. A Escolàpies Llúria som conscients que en aquests primers anys de vida s’estableixen connexions neuronals que es multipliquen quan posem als nostres alumnes en contacte amb l’estimulació exterior. Les sinapsis donaran lloc a estructures funcionals del cervell que són la base per desenvolupar els diferents aprenentatges. És per aquest motiu que deixa una petjada profunda en la memòria.

 

Tots els moments del dia, des que l’infant entra a l’escola fins que surt, formen part de la realitat quotidiana, ja que és la vivència real que tenen els infants a l’escola.

 

En aquests primers anys de vida tenen lloc els períodes sensitius. La nostra llar d’infants aprofita aquest moment per desenvolupar i activar tot un seguit d’estímuls que desenvolupin el potencial dels infants.

 

Principals Objectius:

  – Potenciar el joc dels infants, és el mitjà que utilitza per construir els seus coneixements.

  – Afavorir la creació de vincles afectius que ajudaran en el procés d’adquisició de seguretat.

  – Domini de les seves habilitats corporals, sempre respectant el ritme evolutiu i maduratiu.

  Cobrir les seves necessitats tant emocionals com socials per tal d’afavorir l’adquisició d’un major grau d’autonomia.

  – Adquisició d’hàbits i rutines, cuidar la higiene, alimentació, descans i tenir cura de les relacions entre infants.

  – Potenciar el desenvolupament global del nen/a, situant-lo en el centre de tota acció educativa.

  – Desenvolupament de la comunicació i expressió al llarg dels tres anys de vida.

   

  El nostre principal objectiu és facilitar el pas de casa a l’escola de la manera més natural i afectuosa possible, creant un ambient familiar i de calma que els doni seguretat.

   

  Les instal·lacions incorporen mesures de seguretat per a la protecció dels més petits així com els recursos necessaris per a l’estimulació educativa.

   

   

  Relació família-escola:

  Les educadores son qui guien a l’infant, donen el suport i l’exemple d’un esser capaç i sociable, que escolten i intenten entendre el que aquest manifesta. És qui valora i dona suport a la capacitat autònoma de l’infant.

  La relació família-col·legi forma part del nostre ideari, per la qual cosa és indispensable per a nosaltres, les famílies són el principal agent educador dels seus fills i compten amb el suport professional dels nostres educadors que són els responsables d’estimular, orientar i dirigir l’acció educativa en el centre. Per tant la relació entre pares i professorat és un eix indispensable en el nostre projecte educatiu.

   

  Com a Fundació duem a terme un projecte pedagògic que proporcioni una educació integral fomentant l’autoestima i l’autoconcepte positiu d’ells mateixos, claus per a l’èxit escolar i per a la seva vida futura.

   

  El nostre mètode educatiu es basa en la Teoria de les IMI (International Montessori Institute), com a base de l’estimulació primerenca, la pedagogia científica de Maria Montessori i l’aprenentatge significatiu.

   

  La comunicació és directa, constant i constructiva, de manera que afavorim a el desenvolupament de les capacitats de cada infant.

   

  – Entrades relaxades pels infants.

  – Període d’adaptació amb flexibilitat horària.

  – Conversa i seguiment diari tant en entrades i sortides amb les tutores.

  – Projectes a partir del segon i tercer trimestre on compartim una tarda amb les famílies a l’aula.

  – Participació en festes i projectes que l’escola impulsa.

  – Els pares i mares poden realitzar i compartir experiències en les xerrades dins del nostre espai familiar a càrrec de la formadora i guia Montessori.

  – Entrevistes personals amb la coordinadora i la tutora.

  – Detall d’informes per veure el desenvolupament i evolució.

  – Seguiment i informació a través d’una aplicació amb notificacions diàries.

  Aprenentatge

  La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu

  Potenciem l’aprenentatge dels infants a través de propostes manipulatives, contes, llenguatge musical, jocs de descoberta, expressió artística, i també afavorim una tercera llengua, l’anglès, de manera progressiva.

   

  La nostra mirada globalitzadora fa que cada infant tingui el seu propi ritme d’aprenentatge i nosaltres, som els adults que observem, guiem i acompanyem, en els seus descobriments i hipòtesis que es poden donar.

   

   

  Treballem tres habilitats bàsiques que els ajudaran a desenvolupar tots els aprenentatges posteriors: atenció, concentració i autonomia.

   

  Hem creat un espai adequat per poder desenvolupar i potenciar aquestes capacitats, oferint-los el major tracte, en un espai de tranquil·litat i calma que potenciï el nostre gran missatge: “Fes-ho tu, jo t’ajudaré només quan ho necessitis”

   

  D’aquesta manera partim de l’observació del que els infants aprenen constantment, el guiem i aquesta atenció respectant els seus ritmes i necessitats, farà que el seu camí es desenvolupi respectant els seus interessos i necessitats.

   

  Dia a dia, els nens i nenes creixen feliços, jugant, relacionant-se amb la resta de companys/es i descobrint les seves habilitats en un entorn familiar i amb un equip educatiu al costat. En definitiva, la vida quotidiana (les entrades i sortides dels infants a les escoles, el moment dels àpats, el descans, el joc lliure…) és l’eix central de l’ambient educatiu i potencia el valor d’aprenentatge dels infants conjuntament amb altres propostes educatives.

   

   

  Activitats:

  • Sortida mensual a la biblioteca del barri
  • Natació en horari escolar
  • Immersió en la llengua anglesa
  • Hort escolar
  • Tallers educatius i dinàmics a l’escola per tota l’etapa 0-3 anys.
  • Sortides escolars a partir del segon i tercer trimestre en el grup 1-2 i 2-3 anys.

  Organització

  A la nostra escola acollim infants i famílies en la primera etapa educativa, dels 4 mesos fins els 3 anys.

   

  Disposem de 4 aules, a més del nostre espai polivalent (on gaudim de la psicomotricitat), dos patis per la nostra llar i l’hort de l’escola. Tot amb accés directe des de les aules.

   

  Els espais exteriors son un espai educatiu més de l’escola, un espai ple d’oportunitats on els infants poden experimentar, manipular, córrer, saltar i gaudir d’un entorn ric en propostes.

   

  Com a  Llar d’Infants ens organitzem i oferim diversos horaris i serveis:

  – De 7:30 a 8h: Acollida matinal

  – De 8:45 a 9:15h: Entrada durant el matí

  – De 17 a 18h: Acollida de tarda

   

  Hi ha tres sortides durant el dia:

  12:00h (només matí) /  15:30h (matí + dinar i berenar) / 16:45 a 17h (tota la jornada).

   

  Per més informació podeu contactar amb l’escola.