Educació Infantil (Primer Cicle)

De 0 a 3 anys

 

 Treballem l’estimulació, desenvolupament i evolució en els primers anys de vida per treure, des del primer moment, el millor partit de totes les seves capacitats.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ INFANTIL

Per fomentar les capacitats cognitives i no cognitives, tenint en compte la importància del joc, fonamental en aquestes edats:

 • Assemblea
 • El potencial educatiu de el joc.
 • EntusiasMAT
 • Projecte de lectura i preescriptura
 • Projectes de comprensió
 • Atelier/espai de creativitat
 • Música
 • Educació emocional
 • Chess / Escacs
 • Taller de psicomotricitat
 • Natació
 • Projecte d’anglès
 • Ambients
 • Procediments per treballar la ciència: Observació i Experimentació

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

OBJECTIUS:

 • Estimular les diferents àrees sensorimotors de l’infant per enfortir la seva autonomia i control de el cos.
 • Reafirmar el to muscular.
 • Reforçar els moviments de l’infant en els seus desplaçaments.
 • Promoure una major oxigenació cerebral.

 

APRENENTATGE SIGNIFICATIU

Partirem sempre dels coneixements previs dels nostres alumnes per establir ponts cap a altres aprenentatges, d’aquesta manera tot el procés d’aprenentatge s’articula al voltant de la capacitat de l’alumne per a dotar de sentit a les coses, estimulant la capacitat d’expressar-se i de desenvolupar el pensament des d’edats primerenques.

PEDAGOGIA MONTESSORI

Metodologia basada en l’observació i en l’experimentació per estimular la deducció i el raonament lògic.
Els alumnes utilitzen simultàniament nombroses activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

Ens centrem en la presentació de molts materials perquè cada alumne pugui triar el treball diari, deixant espai per gaudir amb calma de cada activitat.
Tindran llibertat de moviments, llibertat de conversar, llibertat de treballar sol o en parella amb certs límits que permetin la concentració i la diferencia entre parlar i cridar, moure i córrer per l’aula, aquí és on entra la figura de la guia educadora per aconseguir acords.

Un dels principals objectius d’aquesta manera de treballar és aconseguir autodisciplina que és un llarg procés de nivell intern.

VIDA PRÀCTICA

Es tracta d’activitats ben diferenciades de el joc simbòlic i orientades a la cura d’ells mateixos, dels altres i de l’ambient que els envolta.
Es tracta de tasques com rentar, parar taula, activitats de cortesia.
Amb aquestes activitats s’adquireix coordinació, control de moviments i exploració de l’entorn. Els alumnes aprenen a realitzar diferents tasques des del principi fins al final. Ajuda a desenvolupar la voluntat, l’autodisciplina, la concentració i la confiança en ells mateixos.

A la nostra escola infantil les educadors són guies que acompanyen als nostres alumnes més petits a desenvolupar les seves diferents intel·ligències mitjançant un treball lliure amb un material especialitzat perquè l’alumne sigui el centre de l’aprenentatge.

 

Infantil Primer Cicle:

 

Llar d’Infants

 

 

Escolàpies Llúria

 

 

(Bressolets-Pirates

 

 

-Indis-Vaquers)

Aquesta etapa educativa agafa alumnes entre 4 mesos i 3 anys. A Escolapies Llúria som conscients que en aquests primers anys de vida s’estableixen connexions neuronals que es multipliquen quan posem als nostres alumnes en contacte amb l’estimulació exterior. Les sinapsis donaran lloc a estructures funcionals del cervell que són la base per desenvolupar els diferents aprenentatges.

En aquests primers anys de vida tenen lloc els períodes sensitius. La nostra llar d’infants aprofita aquest moment per estimular i activar tot un seguit de condicions que desenvolupin el potencial dels nostres alumnes.

 

Principals Objectius:

 • Domini de el cos
 • Adquisició d’hàbits bàsics: higiene, ordre, alimentació i so.
 • Desenvolupament de la comunicació i expressió.
 • Manipulació, experimentació i joc.

El nostre principal objectiu és facilitar el pas de casa a l’escola de la manera més natural i afectuosa possible, creant un ambient familiar i de calma que els doni Seguretat.

Les instal·lacions incorporen mesures de seguretat per a la protecció dels més petits així com els recursos necessaris per a l’estimulació educativa.

 

Relació família-escola:

La relació família-col·legi forma part del nostre ideari, per la qual cosa és indispensable per a nosaltres, les famílies són el principal agent educador dels seus fills i compten amb el suport professional dels nostres educadors que són els responsables d’estimular, orientar i dirigir l’acció educativa en el centre. Per tant la relació entre pares i professorat és un eix indispensable en el nostre projecte educatiu.

A la nostra Escola Infantil duem a terme un projecte pedagògic que proporcioni una educació integral fomentant l’autoestima i l’autoconcepte positiu d’ells mateixos, claus per a l’èxit escolar i per a la seva vida futura.

El nostre mètode educatiu es basa en la Teoria de les IM, l’estimulació primerenca, la pedagogia científica de Maria Montessori i l’aprenentatge significatiu.

 • Entrades RELAXADES: Flexibilitat horària en les entrades
 • Els pares i mares poden realitzar tallers en els diferents grups sota el lema: “Vine i porta a la classe del teu fill teva passió”
 • Reunions educatives trimestrals a càrrec de la guia Montessori
 • Entrevistes personals amb la coordinadora i la tutora
 • App amb notificacions diàries

Aprenentatge

Potenciem l’aprenentatge de les tres llengües, català, castellà i anglès de manera progressiva. A través de les dramatitzacions, contes, cançons, flashcards i les rutines, fem de les llengües un instrument de comunicació.

Tota l’educació que realitzem,  la fem des d’una corrent globalitzadora on cada alumne té el seu propi ritme d’aprenentatge i nosaltres, som els adults acompanyants que facilitem que els alumnes descobreixin, manipulin i experimentin.

Treballem tres habilitats bàsiques que els ajudaran a desenvolupar tots els aprenentatges posteriors:

 • Atenció
 • Concentració
 • Autonomia

Hem creat un espai adequat per poder desenvolupar i potenciar aquestes capacitats, oferint-los el major tracte, en un espai de tranquil·litat i calma que potenciï el nostre gran missatge:

“Fes-ho tu, jo t’ajudaré només quan ho necessitis”

Cada nen/a  és  únic/a  i està aprenent constantment. Per guiar-lo en el seu aprenentatge, rep una atenció personalitzada, respectant els seus ritmes i necessitats, en un ambient acollidor i estimulant d’afecte i respecte. Dia a dia, els alumnes creixen feliços, jugant, relacionant-se amb la resta de companys i descobrint les seves habilitats en un entorn familiar i amb un equip de professionals trilingües.

Els nostres centres ofereixen una veritable aventura educativa per als més petits, que es caracteritza per la immersió en anglès, el desenvolupament creatiu, la intel·ligència emocional i l’estimulació musical. Les instal·lacions estan adaptades i pensades per crear un ambient acollidor i estimulant on els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge.

 

Activitats:

 • Tardes en anglès
 • Natació en horari de matí
 • Visites mensuals a la Biblioteca Sofia Barat: Contacontes
 • Tallers Musicals
 • Atelier
 • Hort urbà
 • Excursions

Organització

El centre ofereix places des dels 4 mesos fins els 3 anys, edat que inicien el segon cicle d’educació infantil (3-6 anys).

 

S’organitza en 4 nivells segons les edats, en un horari ampli que va des de les 09:00 a les 13:00h i de les 15:00 a les 17:00h, atesos per persones especialitzades amb un tracte personalitzat adequat a aquesta etapa.