Portes obertes cada dia – Puertas abiertas todos los días

2022-23

 

 

Portes obertes: Fem portes obertes cada dia.

Concerteu entrevista, o contacteu al 618645904.

 

També podreu visitar la nostra escola tres dissabtes especials.

5 i 19 de febrer

5 de març de 2022

de 10-13h

 Atenció de Grups :    10h    12h  

Es faran 4 grups de 10 persones per etapes educatives en diferents espais.

Es faran explicacions de 20′ i temps per preguntes.

Es farà un recorregut per l’escola.

 

Es mantindran les mesures sanitàries que ens pauta el Departament d’Educació

 

 

 

Puertas abiertas: Hacemos puertas abiertas todos los días.

Concertar visita, o contactar al 618645904

También podréis visitar nuestro colegio tres sábados especiales:

5 y 19 de febrero

5 de marzo de 2022

 de 10-13h

 

Atención de Grupos :    10h   y  12h  

Se harán 4 grupos de 10 personas por etapas educativas en diferentes espacios.

Se harán explicaciones de 20′ y tiempo para preguntas.

Se hará un recorrido por el colegio.

 

Se mantendrán las medidas sanitarias que nos pauta el Departamento de Educación.

 

Escola Escolàpies Llúria

C/ Aragó, 302
08009 Barcelona

Telèfon 934 88 21 66
info@escolapieslluria.org