Batxillerat

Dual Escolàpies Llúria

Internacionalització de l’educació. Doble titulació de batxillerat. En format extraescolar i voluntari l’alumne pot obtenir la doble titulació de batxillerat simultàniament: El batxillerat del seu país, i el batxillerat nord-americà. El High School Diploma 100% on line.

Triple immersió lingüística, tecnològica i personal.

El Programa Dual ofereix la doble titulació del Batxillerat nacional (de manera presencial a l’escola) i el batxillerat dels EUA (High School Diploma (online/e-learning). Una oportunitat d’immersió lingüística, tecnològica i personal.
 
 
Per a més informació: batxilleratdual@escolapieslluria.org
 

*Per a alumnes que, a partir de setembre, cursin des de 2n d’ESO fins a 1r de batxillerat.

 

 

Diploma Dual

Titulació Nord-americana

 

En la missió d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola, gràcies al conveni amb Academica Corporation, la principal institució escolar i educativa dels Estats Units i creadora del programa internacional de doble titulació “Diploma Dual”, volem oferir als nostres alumnes la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL “BATXILLERAT DUAL AMERICÀ”.

La nostra proposta

a partir de 2n d’ESO

Mitjançant aquest conveni, des de l’escola s’ha implementat per als alumnes a partir de 2n d’ESO que ho desitgin el programa de Doble Titulació de Batxillerat Espanyol i Estatunidenc. Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes des de 2n d’ESO podran estar matriculats a l’escola i simultàniament en una High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora.

El programa Diploma Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs durant l’ESO i el Batxillerat que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de High School dels Estats Units.  Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

 

Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professors…– en un entorn d’estudi i treball

Immersió tecnològica: 100% online –plataformes, eines, comunicacions, etc.–.

Immersió personal: Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball