DOP

Dep. d’Orientació

 

Psicopedagògica

Què és el DOP?

El Departament d’Orientació Psicopedagògica és un instrument de col.laboració amb famílies i educadors que detecta i ajuda a resoldre les diverses dificultats que es poden anar presentant al llarg del procés educatiu de l’infant i adolescent.

Des del Departament es dóna una visió global de l’alumne, que té en compte de forma primordial aspectes evolutius, emocionals i socials de la persona.

Les funcions del DOP han d’estar en procés constant de revisió, mai poden ser estàtiques i tancades, perquè tant la pedagogia com la psicologia es basen en conceptes dinàmics de la persona.

 

Qué fa el DOP?

El DOP treballa a diferents nivells:

1. Amb alumnes:
Seguiment de casos individuals que presenten alteracions emocionals, d’aprenentatge, llenguatge, socials, etc.

Atenció a la diversitat: alumnes nouvinguts, alumnes amb necessitats educatives especials…

Administració de bateries de tests en determinats cursos.

Tutories a l’aula de diferents temàtiques: tècniques d’estudi, afectivitat i sexualitat, salut, orientació vocacional…

 

2. Amb famílies:
Entrevistes individuals d’assessorament.

Lliurament dels resultats dels tests administrats.

Xerrades col.lectives sobre diferents temàtiques:  aspectes pedagògics, evolutius…

 

3. Amb el professorat:
Col.laboració en l’atenció de casos individuals que necessitin una atenció especial. Col.laboració en les tutories grupals de diverses temàtiques. Assessorament en quant a metodologies de treball.

 

4. Contactes amb professionals externs: EAP, psiquiatres, psicòlegs, neuròlegs, logopedes, altres…

5. Col.laboració amb l’Equip Directiu. 

 

 

DOP

Materials per un temps especial COVID!9

DOP:
Orientacions en un temps especial