Extraescolar 

Escola de Música

 

 

 

ESCOLA DE MÚSICA ESCOLÀPIES LLÚRIA

Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat.

OBJECTIUS: 

  • Aprendre a gaudir de la música des de la pràctica tocant l’instrument triat.
  • Potenciar la creativitat dels alumnes.
  • Desenvolupament gradual de les habilitats necessàries per tocar el piano (lectura, oïda, sentit rítmic, tècnica, musicalitat …).
  • Afavorir, a través de la música, la millora de les habilitats com la concentració, el gust estètic, la memòria, la constància …
  • Oferir regularment concerts per a la família i per companys de l’escola.
  • Motivar els alumnes de la pràctica regular a casa.
  • Seguir les avaluacions deL Conservatori de Liceu que certifiquin la superació dels diferents nivells de el pla d’estudis per a la consecució dels Diplomes de al Conservatori de Liceu.

 

METODOLOGIA:

La metodologia de les classes està basada en l’aprenentatge d’una bona tècnica de l’instrument a partir de l’estudi d’un repertori format per exercicis tècnics i per petites peces de diversos estils (música clàssica, popular o moderna). També estimula la creativitat fent que els alumnes inventin les seves pròpies obres. Es fan dos concerts al Conservatori de Liceu, un per Nadal i un altre a final de curs, i altres audicions internes a l’escola.

 

CLASSES D’INSTRUMENTS

Aquestes classes són un complement ideal per als alumnes que estan cursant 1r o 2n d’EP, o bé altres cursos de Primària com a reforç extraescolar de llenguatge musical. Aquestes classes complementen la programació de Música que oferim en Educació Infantil i Primària en horari escolar.

Les classes es realitzen en grups de dues persones de nivell similar o bé en classes individuals. Són classes setmanals amb professors del Conservatori del Liceu.

Les classes d’instrument van acompanyades de les classes de llenguatge musical.

Els instruments a triar són: piano, violí, guitarra, flauta travessera, bateria, etc …