A Escolàpies Llúria estem incorporant projectes d’innovació a la classe de religió. Una metodologia basada en MRP (micro-reptes), que es generen mitjançant un format de dues sessions preparatòres i 5 sessions on cada dia l’estudiant afronta un repte amb valors i amb el coneixement de les diferents religions i cultures amb les que convivim. Des dels valors humans i Cristians fins a l’obertura a totes les tradicions. Aquest treball es fa progressiu des del coneixement de la pròpia tradició com a base, fins a l’obertura i coneixement de les altres per a fomentar la convivència.

A 1r d’ESO es treballaran els projectes “El compromís amb la nostra Casa Comú” i  “La construcció d’un Món millor”. A 2n d’ESO el projecte: “Som una bona notícia”. A 3r d’ESO el primer trimestre han fet un projecte sobre “Les persones grans”, al 2n trimestre es treballarà el projecte del “Mercat del temps”, I al tercer trimestre el “Projecte de vida personal”. A 4t d’ESO “For a better Christian world” i “Sincronia de llenguatges”. A 1r de batxillerat es realizarà una “Campanya publicitària de les religions” i “Diferents opcions de vida” i a 2n de batxillerat, es treballa “Els mitjans de Comunicació religiosa”, també “Una Escola sostenible”  i “Llegim el pensament actual”.

Aquests materials han estat elaborats per docents de les 10 escoles de la Fundació Escolàpies.

Escolàpies-Llúria