Els estudiants de 1r de Primària d’Escolàpies Llúria han tingut l’oportunitat de repensar els Tallers Masriera, imaginar com voldrien que fos en un futur, i han sortit moltes opcions. Destaquem com espai cultural, espai de teatre, espai de trobada, espai d’intercanviar cromos, espai amb horts urbans… etc. Un treball molt interessant de reflexió i implicació mitjançant cal·ligrames i molta creativitat.